9 กรกฎาคม 2550 21:00 น.

ยามเฝ้าแผ่นดิน

ลักษมณ์

...

  ยามเมื่อบ้านลุกร้อน.............มีภัย
เฝ้าปลุกร้อยรวมใจ.................ร่วมสู้
แผ่นผืนแผ่นดินไทย................คงอยู่
ดินที่ยืนเหยียบรู้......................จักเฝ้าตอบแทน
          ___________________				
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
Lovings  ลักษมณ์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
ไม่มีข้อความส่งถึงลักษมณ์