29 สิงหาคม 2550 21:00 น.

โลกในดวงตาข้าพเจ้า

ลักษมณ์

...

  โลกที่สวยสดไซร้..............งดงาม
ในจิตใจไถ่ถาม...................อยากรู้
ดวงตามืดมองยาม...............แลอยู่
ข้าพเจ้าเพียงผู้....................ใฝ่เฝ้ามองตาม
         ______________

ขออนุญาตหยิบเอาชื่อหนังสือกวีนิพนธ์ที่เพิ่งได้รับรางวัลซีไรท์ประจำปี ๒๕๕๐ เรื่อง "โลกในดวงตาข้าพเจ้า" ของ "มนตรี ศรียงค์" (กวีหมี่เป็ด) มาเขียนเป็นโคลงครับ				
10 สิงหาคม 2550 21:09 น.

ขอเพียงรักหากฟ้าไม่อาจลิขิต

ลักษมณ์

...

  ขอเพียงรักหมดทั้ง.....ดวงใจ
หากฟ้าไม่มีใจ...............มอบให้
อาจทำรักใครใคร..........ไกลจาก
ลิขิตฟ้าวาดไว้................เท่านี้จริงฤๅ
           _________

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ
๑๙ สิงหา ไปลงประชามติ รธน.๕๐				
9 สิงหาคม 2550 21:09 น.

รักนี้หัวใจเราจอง

ลักษมณ์

...

  รักนี้ที่เที่ยงแท้..............นิรันดร์
หัวใจมั่นผูกพัน................แนบไว้
เรารักยิ่งชีวัน...................คือแม่
จองมั่นผูกพันไซร้.............รักนี้หัวใจเราจอง
            ____________

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ
๑๙ สิงหา ไปลงประชามติ รธน.๕๐				
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
Lovings  ลักษมณ์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
ไม่มีข้อความส่งถึงลักษมณ์