27 เมษายน 2551 06:29 น.

เราจะสู้เพื่อในหลวง

ลักษมณ์

...

  เราจะมาร่วมร้อย...............ใจกัน
สู้เพื่อความดีอัน....................ถูกต้อง
ในจิตร่วมผูกพัน...................เป็นหนึ่ง
หลวงดั่งดวงหทัยป้อง............ปลุกให้รวมใจ
         ______________

เราจะสู้เพื่อในหลวง
ลักษมณ์

...

ประโยชน์ประชา

๐ ท่านอาจารย์พุทธทาสจำกัดความ
ให้นิยามความหมายไว้ดียิ่ง
ว่าประชาธิปไตยที่แท้จริง
มิใช่สิ่งที่จำนำมาใช้

๐ คือประชาธิปไตยมิใช่ว่า
ถือความหมายเอาประชาชนเป็นใหญ่
ดังลัทธิพวกมากก็ลากไป
ประชาโจรปล้นชัยชิงพารา

๐ หากประชาธิปไตยที่ถูกต้อง
ประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่กว่า
คือถือเอาประโยชน์ของประชา
เป็นใหญ่เป็นค่าที่ควรปอง

๐ ประโยชน์ของประชาชนต้องเป็นใหญ่
คือประชาธิปไตยที่ถูกต้อง
การเลือกตั้งจึงมิใช่บันไดทอง
ให้ไต่เต้าเข้าครองประโยชน์ตน

๐ เราล้มลุกคลุกคลานทางการเมือง
ทำผิดเรื่องผิดแง่มาแต่ต้น
อ้างว่าเพื่อประโยชน์ประชาชน
แต่แล้วกลับฉ้อฉลปล้นแผ่นดิน

๐ อ้างเอาเสียงข้างมากลากอำนาจ
อ้างเอาชาติเอาประชามากังฉิน
ลุกขึ้นเถิดไล่ล้างเถื่อนธรณิน
ล้างให้สิ้นซากเศษเผด็จการ!.


เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

ข้างคลองคันนายาว
หน้า 20 ศิลปวัฒนธรรม
วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2551 เดลินิวส์				
6 เมษายน 2551 13:45 น.

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

ลักษมณ์

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

  "ตั้งใจจะอุปถัมภก ยอยกพระพุทธศาสนา
จะป้องกันขอบขัณฑสีมา รักษาประชาชนและมนตรี"

       บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๑ 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
          พ.ศ. ๒๓๒๕ - ๒๓๕๒

มหาจักรีบรมราชวงศ์

  ๑) สมเด็จ ปฐมกษัตริย์เจ้า.....จักรี
พระพุทธยอดฟ้า ศรี.................ราชเจ้า
จุฬาโลก มณี............................แห่งโลก
มหาราช อันปกเกล้า................ปกคุ้มพระพุทธศาสนา

  ๒) สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า......นภาลัย
องค์เอกวรรณศิลป์ไทย...............เลิศหล้า

  ๓) สมเด็จพระนั่งเกล้า.............เจ้าอยู่ หัวแฮ
พานิชการองค์ผู้..........................รอบรู้

  ๔) สมเด็จ องค์พระผู้................ดาราศาสตร์
พระ เปรื่องปราดสามารถ.............ท่วมฟ้า
จอม ภพจบจอมราช.....................ธรรมิก
เกล้า เกศป้องปกหล้า..................พสกน้อมสักการ

  ๕) สมเด็จ องค์พระผู้.................เลิกทาส
พระ ปกป้องเอกราช.....................ยิ่งแท้
ปิย พระนามราษฎร์.......................รักยิ่ง
มหาราช อันโลกแล้.......................ต่างรู้พระนาม

  ๖) สมเด็จ องค์พระผู้...................จอมปราชญ์
พระ ออกศึกสามารถ.....................โลกรู้
มหา กษัตริย์นักปราชญ์.................นักรบ
ธีรราชเจ้า จอมผู้...........................ใฝ่รู้ตำรา

  ๗) สมเด็จพระปกเกล้า...............เจ้าอยู่ หัวแฮ
รัฐธรรมนูญองค์ผู้..........................มอบให้

  ๘) สมเด็จพระอัฐมเจ้า................รามา
ธิบดินทร องค์ราชา........................ยุวเจ้า

  ๙) สมเด็จ องค์พระผู้...................จอมเกษตร
พระ ธ ทรงรู้เหตุ............................ถ่องถ้วน
มหา กษัตริย์นักเกษตร.................นว ทฤษฎิ์เฮย
นวมินทร ประเทศล้วน..................แซ่ซร้องพระบารมี

๖ เมษายน ๒๕๕๑

ข้าพระพุทธเจ้า
นาย วรศักดิ์ สาคร

www.luangta.com
103.25 FM เสียงธรรมเพื่อประชาชน 103.5 FMภูเก็ต				
6 เมษายน 2551 00:54 น.

โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง !!

ลักษมณ์

...

  โปรดอย่าถามที่แล้ว...........ผ่านมา
ฟังก่อนนะกานดา..................ใช่ร้าย
อีกครั้งอย่าเพิ่งหา..................ว่าผิด
หนึ่งนี่ครั้งสุดท้าย..................มิให้ช้ำใจ
          
          COMING SOON				
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
Lovings  ลักษมณ์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
ไม่มีข้อความส่งถึงลักษมณ์