31 กรกฎาคม 2552 07:52 น.

โลกเหล้าและความรัก

ลักษมณ์

โลกอันกระจ่างแจ้ง.............ดำเนิน

เหล้าขับความเพลิดเพลิน....สุขไซร้

ความรักส่องทางเดิน...........ไปต่อ

ใจที่เคยหมดไร้..................กลับฟื้นตื่นเห็น
        
        ________________

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒				
27 กรกฎาคม 2552 00:01 น.

ตื่นขึ้นมาจากปรินิพพานเถิดพุทธองค์

ลักษมณ์

ตื่นขึ้นมาจากปรินิพพานเถิดพุทธองค์

สู่ท่ามกลางหมู่สงฆ์ ณ สงสาร

โปรดทุกเวไนยสัตว์ ณ ห้วงถกลกาล

ปราบเหล่าเสนามารแลพระยามาราธิราชด้วยอมฤตธรรม


ตื่นขึ้นมาจากปรินิพพานเถิดพุทธองค์

ทั้งสามโลกยังคงเฝ้ารอคอยอยู่ทุกฉนำ

สี่อสงไขยกำไรแสนกัปนับถ้วนธรรม

ตื่นขึ้นมานำพาส่ำสัตว์อีกครั้งเถิดพุทธองค์

        ________________

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒				
4 กรกฎาคม 2552 23:45 น.

บทกวีบทนี้จะนิพพาน

ลักษมณ์

บทกวีบทนี้.................จะนิพพาน
อยู่ที่ขอบจักรวาล.........ล่างเบื้อง
ดับซึ่งอวสาน...............กาลเกิด
เตลิดเข้าปลดเปลื้อง....สร่างสิ้นอสงไขย
      _____________

๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒				
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
Lovings  ลักษมณ์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
ไม่มีข้อความส่งถึงลักษมณ์