10 มิถุนายน 2553 19:09 น.

ร่วมเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย>>MOVING THAILAND FORWARD

ลักษมณ์

KAAA.jpg553000008515201.JPEG
http://manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9530000080275

ร่วมเดินหน้าร่วมก้าว.........กันไป
ปฎิรูปประเทศไทย.............ที่ให้
รวมมือและรวมใจ..............ยืนหยัด
ชาติศาสน์กษัตริย์ไท้..........อยู่ด้วยโดยธรรม

Have a good Day ♥ 
........................................................................................................................

แผ่นดินไทยคือบ้านเกิดเมืองนอนของเราทุกคน เกิดเป็นคนไทยต้องร่วมแรงร่วมใจทำนุบำรุงปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนของเรา ♥ 

มาทำหน้าที่ ใช้หนี้แผ่นดินเกิด ♥ 
pad

You be the judge
By The Nation
Published on August 2, 2010 

RIM BlackBerry 
Mark Zuckerberg Facebook 
........................................................................................................................
http://www.youtube.com/watch?v=sEBeZmLt8G4 
Spotเราจะสู้เพื่อประเทศไทย 
manager.co.th				
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
Lovings  ลักษมณ์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
ไม่มีข้อความส่งถึงลักษมณ์