23 พฤศจิกายน 2554 20:57 น.

[_][_][_][_]

ลักษมณ์

ตาดูดาวเท้าติด  ดินใด 
แต่มิอาจกลับไป สู่เหย้า 
สายลมพัดผ่านใคร คนหนึ่ง 
โลภรุ่มอำนาจเร้า แทบสิ้นแผ่นดินอยู่				
9 พฤศจิกายน 2554 01:43 น.

2013

ลักษมณ์

‎ดินจะไหวทั่วถ้วน  รวมกัน 
ไฟจะลุกโชนอัน เริ่มต้น 
น้ำจะท่วมตามทัน ถ้วนทั่ว 
ลมจะบ้วนโบกพ้น จบสิ้นโลกธาตุ 

28MARCH2013				
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
Lovings  ลักษมณ์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
ไม่มีข้อความส่งถึงลักษมณ์