5 ธันวาคม 2554 00:45 น.

ทรงพระเจริญ

ลักษมณ์

๏ ทรงพระเจริญ ๏

  ขอปวงเทพทุกชั้น...............สวรรค์
จงประทานพรอัน...................เลิศล้ำ
ทรงองค์ ธ ให้พลัน.................สราญสุข
พระสรรพทุกข์อย่ากล้ำ...........ห่างสิ้นกังวล

  เจริญพระชนมายุเยื้อง.......เทวา
ยิ่งยศพระสมัญญา.................เกริกก้อง
ยืนหยัดพระธรรมา................ทศพิธ
นานตราบฟ้าพิมานป้อง.........ปกคุ้มภูมินทร์

                _________

๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายวรศักดิ์ สาคร				
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
Lovings  ลักษมณ์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
ไม่มีข้อความส่งถึงลักษมณ์