6 เมษายน 2554 21:23 น.

ขอพระบารมีแผ่ไพศาล

ลักษมณ์

ขอพระบารมีแผ่ไพศาลทรงช่วยหยุดยั้งต่อการยอมจำนนและการปล่อยให้ชาติบ้านเมืองถูกฉ้อราษฎร์และบังหลวงที่ยังอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้นับจากวันนี้เทอญ				
3 เมษายน 2554 16:26 น.

มีสัญญาณแล้ว

ลักษมณ์

ยินดีด้วยกับทุกคนทุกส่วนทุกฝ่ายล่วงหน้า 
รวมพลังปกป้องแผ่นดิน 
ด้วยจิตคารวะ

ปฏิรูปใหญ่ประเทศไทย				
3 เมษายน 2554 15:48 น.

บทโคลง อ.ปราโมทย์ นาครทรรพ

ลักษมณ์

เวทีมัฆวาน01/04/54
manager.co.th/vdo				
1 เมษายน 2554 13:03 น.

+

ลักษมณ์

1like=5baht for thai 

facebook/oishi news statio				
1 เมษายน 2554 10:37 น.

VOTE NO เปลี่ยนแปลงประเทศไทย

ลักษมณ์

จากความฝันและปณิธาน...สู่วาระประชาชน 
ร้อยฝัน วันฟ้าใหม่ 
VOTE NO 
เปลี่ยนแปลงประเทศไทย 

เชื่อมั่นประเทศไทย 
กับการไป โหวตโน 

เดินหน้าต่อไป ด้วยนโยบายเพื่อประชาชน 
VOTE NO				
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
Lovings  ลักษมณ์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
ไม่มีข้อความส่งถึงลักษมณ์