4 สิงหาคม 2554 04:52 น.

กาลธรรม

ลักษมณ์

กาลธรรมคงดับสิ้น.....โลกา
กาลชั่วยังชีวา..............อยู่ยั้ง
กาลดีดับชะตา..............ตายตก
ตาลปัตรกลับหมดทั้ง..โลกสิ้นกาลธรรม				
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
Lovings  ลักษมณ์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
ไม่มีข้อความส่งถึงลักษมณ์