22 กันยายน 2554 19:04 น.

(_)(_)(_)(_)

ลักษมณ์

(_)กษิโณมิคเอื้อ ครอบครัว

(_)ติกาเอื้อตัว พวกพ้อง
 
(_)ฉ้อรัฐเมามัว ชั่วชาติ

(_)ที่ประเทศป้อง กลับปล้นประเทศชาติ				
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
Lovings  ลักษมณ์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
ไม่มีข้อความส่งถึงลักษมณ์