24 ตุลาคม 2555 19:11 น.

สยาม

ลักษมณ์

สยาม
.
หากรัฐทุจริตยั้ง
ยืนยง
.
สยายย่อมพินาศลง
พ่ายแพ้
.
หากทุจริตรัฐดำรง
คงอยู่
.
สยามย่อมจักมอดแล้
ดับสิ้นอวสาน				
24 ตุลาคม 2555 19:00 น.

ส่งพระ

ลักษมณ์

ส่งพระ
.
ร่างทรงองค์เจ้าแม่
กวนอิม
.
งามรูปใบหน้าพิมพ์
จิตไว้
.
เดินลุยปะทัดปริ่ม
เปรมสุข
.
ส่งพระพาใจให้
สุขล้นตาเห็น
...
เดินตามส่งพระอ๊ามจุ๊ยตุ่ยฯ ภูเก็ต				
21 ตุลาคม 2555 14:50 น.

ดาวถ่วง

ลักษมณ์

ดาวถ่วง
.
ดาวถ่วงจะเคลื่อนเข้า
เยือนโลก
.
ลมสุริย์วิปโยค
สุดรั้ง
.
น้ำจะท่วมไหลโชก
ไฟลุก
.
ดินจะโยกหมดทั้ง
แผ่นพื้นดื่นดาว
.
2012DEC21
2013FEB14				
20 ตุลาคม 2555 08:37 น.

กลอน

ลักษมณ์

กลอน
.
เขลาเกินกว่าหาคำไหนออกมาวาง
.
ให้อยู่ท่ามกลางเสียงสำเนียงเสนาะ
.
ที่เรียงร้อยด้วยถ้อยคำที่จำเพาะ
.
ให้ไพเราะออกเป็นรสบทกวี
.
.
เพราะหัวใจเราแตกออกเป็นเสี่ยงๆ
.
กองอยู่บนเถียงโลกโศกวิถี
.
หมดแล้วใจจะเรียงรสเป็นบทกวี
.
หมดทุกคำที่มีเสียงสำเนียงกลอน
...				
19 ตุลาคม 2555 19:55 น.

เทพเจ้า

ลักษมณ์

เทพเจ้า
.
ควันเทียนกลิ่นธูปหม้อ
กำยาน
.
อาวุธในตำนาน
เทพไท้
.
แห่พระรอบเมืองงาน
กินผัก
.
จุดปะทัดคอยไหว้
เทพเจ้าองค์พระ				
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
Lovings  ลักษมณ์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
ไม่มีข้อความส่งถึงลักษมณ์