27 พฤศจิกายน 2555 22:26 น.

. . .

ลักษมณ์

รักสร้างทุกสิ่งให้
สวยงาม
.
โลภอยากย่อมนำความ
เดือดร้อน
.
โกรธเจ็บดุจไฟลาม
เผาจิต
.
หลงผิดทำลายซ้อน
หมดทั้งชีวิต
.
แรงเงา				
24 พฤศจิกายน 2555 02:31 น.

ว.2

ลักษมณ์

ว.2
.
แช่แข็งได้แต่ห้าม
เผาเมือง
.
ฤๅเปลี่ยนขั้วนองเนือง
พลิกข้าง
.
มันจะเปล่าสูญเปลือง
ไปเปล่า
.
ปฏิรูปประเทศสร้าง
อย่าซ้ำรอยเดิม				
20 พฤศจิกายน 2555 01:27 น.

เปิดประเทศ แช่แข็งนักการเมืองฯ 24พ.ย.55 09.00น. ลานพระรูปฯ กทม.

ลักษมณ์

เปิดประเทศ 
แช่แข็งนักการเมืองฯ 
24พ.ย.55 09.00น. ลานพระรูปฯ กทม.
.
ทำเนียบถึงผ่านฟ้า
นองเนือง
.
ลานพระรูปรองเรือง
เรียบร้อย
.
แช่แข็งนักการเมือง
ปล้นชาติ
.
เปิดประเทศเคลื่อนคล้อย
กอปรด้วยจอมสยามฯ				
17 พฤศจิกายน 2555 15:20 น.

แช่แข็ง POLE SHIFT

ลักษมณ์

แช่แข็ง POLE SHIFT
.
รณรงค์ลดโลกร้อน
ช่วยกัน
.
ร่วมแช่แข็งโลกอัน
เร่าร้อน
.
ก่อนขั้วโลกจะหัน
พลิกกลับ
.
เข้าสู่ยุคใหม่ซ้อน
อีกห้วงกลุ่มดาว				
10 พฤศจิกายน 2555 13:52 น.

Destiny #5

ลักษมณ์

พบพานถือเป็นวาสนา
ผูกพันคือโชคชะตา
พลัดพรากคือชะตากรรม				
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
Lovings  ลักษมณ์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
ไม่มีข้อความส่งถึงลักษมณ์