31 มีนาคม 2555 17:35 น.

@ ตั้งมั่นที่สกลนคร

ลักษมณ์

ตั้งมั่นคือหลักค้ำ เมืองไทย
ที่สุดแห่งธงชัย ที่ตั้ง
สกลถ้วนทั่วแดนไตร โลกธาตุ
นครเอกแห่งโลกทั้ง หมดนั้นคือใจ
.

.
.
ตั้งมั่น
ที่
สกล
นคร				
30 มีนาคม 2555 18:45 น.

@ โลกธาตุ

ลักษมณ์

ดิน น้ำ ไฟ ลม 
คือ ลำดับแห่งการ 
เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และ ดับไป ของโลกธาตุ 

โลกธาตุ = โลก 
โลกธาตุ = ร่างกาย				
30 มีนาคม 2555 02:13 น.

@ ดิน น้ำ ไฟ ลม

ลักษมณ์

ดินจึงเคลื่อนถ้วนทั่ว 
ครืนครัน 

น้ำจึ่งไหลรวมกัน 
ท่วมถ้วน 

ไฟจึงลุกโชนอัน 
โชติช่วง 

ลมจึ่งพัดโบกบ้วน 
จบสิ้นโลกธาตุ 

@ ดิน น้ำ ไฟ ลม 
30 มีนาคม 2555				
27 มีนาคม 2555 23:01 น.

@ ปรองดอง

ลักษมณ์

จึงปรองดองลบล้างซึ่งความผิด 
จึงปกปิดหนทางสว่างไสว 
จึงเหยียบย่ำนิติธรรมอำไพ 
จึงเพื่อไทยที่เพื่อใครเพียงคนเดียว 

@ ปรองดอง 
27 มีนาคม 2555.				
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
Lovings  ลักษมณ์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
ไม่มีข้อความส่งถึงลักษมณ์