30 เมษายน 2555 20:42 น.

@ บทกวี

ลักษมณ์

บทกวีบทนี้ จะนิพพาน 
อยู่ที่ขอบจักรวาล ล่างเบื้อง 
ดับซึ่งอวสาน กาลเกิด 
เตลิดเข้าปลดเปลื้อง สร่างสิ้นอสงไขย 

@ บทกวี				
30 เมษายน 2555 19:33 น.

@ ใบไม้นอกกำมือ

ลักษมณ์

มือกำใบไม้นอก กำมือ 
อื่นอีกอะไรคือ งอกง้วน 
กำมือหนึ่งเพียงถือ วานบอก 
อีกอื่นหมื่นแสนล้วน ไม่ถ้วนมือกำ 

@ ใบไม้นอกกำมือ 
 30 เมษายน 2555				
30 เมษายน 2555 16:42 น.

@ ใจ

ลักษมณ์

จะลงไปขุดห้วง มหาสมุทร 
จะออกไปหาจุด หลุดพ้น 
จะปีนป่ายวิมุติ สุดขอบ 
แล้วกลับเข้าใจล้น เมื่อค้นพบใจ 

@ ใจ 
 30 เมษายน 2555				
20 เมษายน 2555 20:12 น.

คำขวัญจังหวัดภูเก็ต

ลักษมณ์

ไข่มุกอันดามัน 
สวรรค์เมืองใต้ 
หาดทรายสีทอง 
สองวีรสตรี 
บารมีหลวงพ่อแช่ม 
คำขวัญจังหวัดภูเก็ต 

.
.
.

ใคร 
เลื่อน 
ภัยพิบัติ 
วันที่ 28 เมษายน 
และ 20 พฤษภาคม ปี 2555 

DISASTER 
WHO 
SLIDES 
ON APRIL 28 
& MAY 20 IN 2012				
4 เมษายน 2555 16:02 น.

@ บ่วงร้ายพ่ายรัก

ลักษมณ์

บ่วงบรรพเกิดก่อให้ เป็นไป 
ร้ายรัดมัดดวงใจ ภพข้าม 
พ่ายแพ้กิเลสใน สารวัฏฏ์ 
รักมักมิหักห้าม จิตให้จากไป 

NO YOU I CRY				
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
Lovings  ลักษมณ์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
ไม่มีข้อความส่งถึงลักษมณ์