4 มิถุนายน 2555 11:29 น.

สัมพุทธชยันตี

ลักษมณ์

สัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติมา
พุทธแห่งปัญญา ตรัสรู้
ชยันโตชยันตา ครบรอบ ปรินิพพาน
ตีประกาศชัยผู้ ชนะสิ้นดับขันธ์
.
สัมพุทธชยันตี
2600ปีแห่งการตรัสรู้
ชัยชนะของพระพุทธเจ้า				
4 มิถุนายน 2555 01:20 น.

สัมพุทธชยันตี 2600ปีแห่งการตรัสรู้

ลักษมณ์

สัมมาสัมพุทธล้วน สัมมา
พุทธแห่งปัญญา ตรัสรู้
ชยันโตชยันตา ครบรอบ
ตีประกาศชัยผู้ ชนะสิ้นอาสวะ
.
สัมพุทธชยันตี 
26OO ปีแห่งการตรัสรู้
ชัยชนะของพระพุทธเจ้า				
2 มิถุนายน 2555 23:05 น.

แทบทิ้งรถกลับขึ้นบนเรือ

ลักษมณ์

แทบทิ้งรถกลับขึ้น บนเรือ
เหมือนที่เคยจุนเจือ เจื่อยแจ้ว
ความฉลาดยังเหลือ มีอยู่
มีปัญญาเรณูแล้ว จากแม้วโฟนอิน
@ Thaksin says the latest phone in.				
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
Lovings  ลักษมณ์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
ไม่มีข้อความส่งถึงลักษมณ์