31 สิงหาคม 2555 17:59 น.

@ เดินทางมาไกลในสังสารวัฏฏ์ ดีใจที่ได้มาเจอเธอ

ลักษมณ์

เดินทางมาไม่สิ้น สุดใจ
เวียนว่ายตายเกิดใน ป่าช้า
สังสารวัฏฏ์ยาวไกล กำหนด
ใจหนึ่งกลับสว่างจ้า เมื่อได้เจอเธอ
...
@ เดินทางมาไกลในสังสารวัฏฏ์
ดีใจที่ได้มาเจอเธอ
31 สิงหาคม 2555				
25 สิงหาคม 2555 19:46 น.

อังคาร กัลยาณพงศ์

ลักษมณ์

อังคารล่วงสู่ฟ้า เมืองแมน
กัลยาสู่แดน ทิพย์สร้าง
ณ ทิพย์พิมานแสน บรมสุข
พงศ์พิสุทธิ์สล้าง สู่ฟ้านิมมานฯ
...
แด่ท่านอังคาร กัลยาณพงศ์
25 สิงหาคม 2555				
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
Lovings  ลักษมณ์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
ไม่มีข้อความส่งถึงลักษมณ์