26 มกราคม 2556 16:41 น.

พระจักรพรรดิ

ลักษมณ์

พระจักรพรรดิ
ย่อมสร้างอาณาจักร
และขยายอาณาจักร
ไว้ได้มาก สืบไป ฯ
พระสยามเทวาธิราช
ย่อมรักษาอาณาจักร
ที่พระจักรพรรดิสร้าง
ไว้ได้เพียงส่วนหนึ่ง สืบไป ฯ				
5 มกราคม 2556 08:43 น.

คน

ลักษมณ์

ตายเท่าแมวดิ้นที่
ผืนดิน
.
มากกว่าที่โกงกิน
ซ่อนไว้
.
ความชั่วมิยลยิน
ทุกสิ่ง
.
สัจจะความจริงไซร้
มิสิ้นวันตาย
.
คน				
3 มกราคม 2556 14:32 น.

ใจ

ลักษมณ์

เมื่อบรรลุถึงธรรม
ใจย่อมรู้ ตื่น เบิกบาน
ย่อมทำทุกสิ่งด้วยใจที่รู้ ตื่น เบิกบาน ไม่กลับมาขุ่นมัวอีก
ใจที่รู้ ตื่น เบิกบาน ทำให้มองเห็น ใจที่ขุ่นมัว ของตัวเอง				
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
Lovings  ลักษมณ์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
ไม่มีข้อความส่งถึงลักษมณ์