19 ตุลาคม 2556 18:18 น.

ออกพรรษา

ลักษมณ์

อันเหล้าน้อยย่อมแพ้ โซดา อ่อนแก่ที่ชงมา เช่นนั้น สติย่อมนำพา ถึงฝั่ง กิเลสอันปิดกั้น มิให้ไปถึง 19ต.ค.56 วันออกพรรษา
Unlike ·  · Share
9 ตุลาคม 2556 18:21 น.

หอก หัก

ลักษมณ์

กระบี่มิได้อยู่ ที่ใจ อยู่ถัดพังงาไป ชิดใกล้ สันขวานมิอาจไส เสือกแทรก หอกหักมิอาจใช้ เกี่ยวไขว้สิ่งใด หอก หัก 9ต.ค.56
Unlike ·  · Share
5 ตุลาคม 2556 17:10 น.

ฉันไปค้างคืนที่ไหนไม่ได้

ลักษมณ์

ฉันไม่มีอะไรจะมาบอก ไปเพื่อหนีออกจากทุกความหมาย ค้างอื่นหมื่นแสนอีกมากมาย คืนกลับกลายหายวับไปกับตา ที่ๆฉันนั้นไปในคราวนี้ ไหนจะมีที่ใดให้ค้นหา ไม่มีแล้วที่ใดที่ผ่านมา ได้พบหน้าสบตากับใจตัวเอง ฉันไปค้างคืนที่ไหนไม่ได้ (1-3 ต.ค. 56 วัดหลังศาล ภูเก็ต)
Unlike ·  · Share
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
Lovings  ลักษมณ์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
ไม่มีข้อความส่งถึงลักษมณ์