30 ธันวาคม 2556 10:56 น.

ทำ ธรรม

ลักษมณ์

ทำได้เท่าที่ได้ ทำไป ทำเพื่อชำระใจ หยาบช้า ทำที่จะทำใน ทุกขณะ ทำเพื่อภูมิภพหน้า จะได้มีธรรม วรศักดิ์ สาคร ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ขอบคุณที่มาของภาพ
1005829_647644718611491_2080410680_n.jpg
30 ธันวาคม 2556 10:46 น.

สภาปฏิรูปรูปู

ลักษมณ์

สภากำมะลอหลอกซื้อ เวลา ปฏิรูปมารยา งัดข้อ รูจึงเน่าเหม็นพา อาเพศ ปูประเทศลงหม้อ ที่ตั้งไว้รอ สภาปฏิรูปรูปู วรศักดิ์ สาคร ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ขอบคุณที่มาของภาพ
1524751_646376802071616_1342931276_n.jpg
18 ธันวาคม 2556 07:56 น.

ปฏิรูปประเทศไทย ก่อนการเลือกตั้ง

ลักษมณ์

ปฏิจจสมุปบาทเบื้อง บทใจ รูปแบบร่วมเดินไป ปกป้อง ประเทศจะนำชัย ปรากฏ ไทยมิถดถอยต้อง ร่วมก้าวออกมา ก่อนทุกสิ่งจะสิ้น ลงไป การออกมารวมใจ ก่อไว้ เลือกข้างประเทศไทย คงหลัก ตั้งหลักประเทศให้ อยู่ด้วยความดี ปฏิรูปประเทศไทย ก่อนการเลือกตั้ง วรศักดิ์ สาคร ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
Lovings  ลักษมณ์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
ไม่มีข้อความส่งถึงลักษมณ์