25 กุมภาพันธ์ 2556 00:25 น.

ใต้แสงศศิธร

ลักษมณ์

ขอไปเฝ้าแทบเท้าท่านมัจจุราช
.
เพื่อชดใช้ภพชาติที่พลาดผิด
.
ขอทดแทนแผ่นบุญคุณชีวิต
.
ด้วยอุทิศจิตกุศลต่างผลบุญ
.
# ใต้แสงศศิธร ก่อนคืนเพ็ญมาฆปุรณมีฯ				
19 กุมภาพันธ์ 2556 02:41 น.

เดินทางไกลมาในสังสารวัฏฏ์ ดีใจที่ได้มาเจอเธอ

ลักษมณ์

เดินทางมามิสิ้น
สุดใจ
.
เวียนว่ายตายเกิดใน
ป่าช้า
.
สังสารวัฏฏ์ยาวไกล
กำหนด
.
ใจหนึ่งกลับสว่างจ้า
เมื่อได้เจอเธอ
.
เดินทางไกลมาในสังสารวัฏฏ์
ดีใจที่ได้มาเจอเธอ				
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
Lovings  ลักษมณ์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
ไม่มีข้อความส่งถึงลักษมณ์