9 พฤษภาคม 2556 19:12 น.

นิพพาน

ลักษมณ์

ดับหมดมิกลับข้าม คืนมา สร่างซึ่งปฏิจจา สมุปเบื้อง สติปัฏฐานา สมุจเฉท คือมรรคอันปลดเปลื้อง ดับสิ้นอาสวะ นิพพาน 9พ.ค.56
1Unlike ·  · Share
9 พฤษภาคม 2556 14:36 น.

ดาวดึงส์

ลักษมณ์

สวรรค์ทุกฟากฟ้า คือพยาน นรกคือสุสาน ป่าช้า ดาวดึงส์ดั่งวิมาน ความสุข ความทุกข์ในใจข้า ดุจห้วงอเวจี ดาวดึงส์ 9พ.ค.56
Unlike ·  · Share
8 พฤษภาคม 2556 01:09 น.

สดับ/ใจ/ธรรม

ลักษมณ์

¤ สดับเสียงเสนาะก้อง กังวาล ราวกับครั้งพุทธกาล อยู่ใกล้ ปลุกให้ตื่นเบิกบาน ไปทั่ว โสตประสาทได้ รับรู้หยั่งถึง ¤ จะเขียนใจให้สว่าง สงบเย็น เท่าที่ใจมองเห็น หยั่งได้ ดับความมืดหม่นเหม็น ร้อนรุ่ม ที่จ่อมจมหมกไหม้ อยู่ห้วงอเวจี ¤ เอาอเวจีจุ่มห้วง โลกันตร์ เอาสวรรค์มาปั่น ขยี้ เอาอรูปพรหมัน มาโขก เอาโลกธาตุมาบี้ บดให้ถึงธรรม สดับ/ใจ/ธรรม 5พ.ค.56
1Unlike ·  · Share
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
Lovings  ลักษมณ์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
ไม่มีข้อความส่งถึงลักษมณ์