28 มิถุนายน 2556 23:31 น.

วิมุติเจ็ท

ลักษมณ์

  1. จะขี่เจ็ทฝ่าข้าม สามโลก แล้ววิ่งเข้าวิโมกข์ หลุดพ้น ขับข้ามทุกข์ข้ามโศก ทั้งหมด ทะลุข้ามสุขล้น สู่ห้วงวิมุติ วิมุติเจ็ท
22 มิถุนายน 2556 22:45 น.

enlightenment

ลักษมณ์

enlightenment
				
21 มิถุนายน 2556 22:05 น.

ยิ่งรัก

ลักษมณ์

ยิ่งก่อยิ่งแก้ยาก โยงใย ยิ่งต่อยิ่งติดใจ หย่อนยั้ง ยิ่งหลับยิ่งหลงใหล ลืมตื่น ยิ่งรักยิ่งอยากรั้ง อยู่ไว้ตลอดไป ยิ่งรัก 21มิ.ย.56
Unlike ·  · Share
19 มิถุนายน 2556 20:31 น.

ใกล้ estrangement

ลักษมณ์

ไม่มีแม้คำใดจะเขียนบอก ให้มันออกมาดั่งใจที่ขานไข ใกล้กับความเหินห่างอันยาวไกล ที่อยู่ใกล้กว่าใจที่หมางเมิน เกินกว่าจะกล่าวคำใดให้ไกลห่าง ออกจากความอ้างว้างอันห่างเหิน ที่อยู่ใกล้ใจกลางความหมางเมิน อันสุดที่จะนานเนิ่นเกินกว่าไกล ใกล้ estrangement
Unlike ·  · Share
19 มิถุนายน 2556 13:21 น.

เตโชวิปัสสนา... เปิดประตูนิพพาน

ลักษมณ์

"อาตาปี สัมปชาโณ สติมา" พึงมีความเพียร และสติสัมปชัญญะ เผากิเลสให้เร่าร้อน เตโชวิปัสสนา... เปิดประตูนิพพาน อัจฉราวดี วงศ์สกล
Unlike ·  · Share
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
Lovings  ลักษมณ์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
ไม่มีข้อความส่งถึงลักษมณ์