16 มกราคม 2557 20:50 น.

อนุตตโร ปุริสทัมมสารถิ สัตถา เทวมนุสสานัง

ลักษมณ์

อภิวาทแทบบาทน้อม วันทา สมเด็จพระสัมมา พุทธเจ้า ครูผู้ฝึกเทวดา และมนุษย์ สามโลกพ้นพรหมเฝ้า สู่โพ้นนฤพาน วรศักดิ์ สาคร ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ ขอบคุณที่มาของภาพ
Cr. Hinghoi Noi
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
Lovings  ลักษมณ์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
ไม่มีข้อความส่งถึงลักษมณ์