22 พฤษภาคม 2551 01:40 น.

สนับสนุนให้คนไทย พิมพ์ พูด เขียน ภาษาไทย ได้อย่างถูกต้อง

ลักษมณ์

...

        * * *  สนับสนุนให้คนไทย * * *  
พิมพ์ พูด เขียน ภาษาไทย ได้อย่างถูกต้อง

http://www.bannok.com/2hands				
9 พฤษภาคม 2551 21:00 น.

กรรมฐานตอนนอน ได้บุญเป็นของแถม แค่ทำหรือบอกต่อ

ลักษมณ์

กรรมฐานตอนนอน

เวลานอนให้เอามือวางไว้ที่ท้อง
แล้วดูว่าตอนหลับนั้นท้องพองหรือท้องยุบ				
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
Lovings  ลักษมณ์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
ไม่มีข้อความส่งถึงลักษมณ์