16 สิงหาคม 2551 17:09 น.

แจ้งการใช้ผิดวิธี

ลักษมณ์

สิ่งสำคัญ - โปรดอ่านก่อน
กรอกรายละเอียดลงในหน้านี้เฉพาะถ้าข้อความของกลุ่มมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือคุณเชื่อว่า สมาชิกมีพฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับ โปรดใช้วิจารณญาณเมื่อรายงานและห้ามรายงานหากไม่มีเหตุผลพอ				
12 สิงหาคม 2551 20:09 น.

ทุกคนต่างก็มีส่วนสำคัญด้วยกันทั้งสิ้น สำคัญตรงที่จะต้องทำความดี

ลักษมณ์

ทุกคนต่างก็มีส่วนสำคัญด้วยกันทั้งสิ้น 
สำคัญตรงที่จะต้องทำความดี

ทำความดีต่อทั้งตนเอง
ผู้อื่นและประเทศชาติทั้งมวล				
8 สิงหาคม 2551 19:08 น.

๏ สู้ สู้ !! ๏ 2008

ลักษมณ์

๏ สู้ สู้ !! ๏ 2008
    
    
    ๑๏ เปิดโปที่กลางบ่อน
    จึงล่อนจ้อนกันโล่งโจ้ง
    ใครกินและใครโกง
    ใครทำร้ายประชาชน
    
    ๒๏ หมดหมากที่หมกเม็ด
    เอาขุนเพ็ดเป็นขุนพล
    ยิ่งกระเสือกยิ่งกระสน
    ยิ่งประจานอุจาดจริง
    
    ๓๏ ขึงพืดทุกพลไพร่
    ทั้งนายใหญ่และนายหญิง
    อิ่มแปล้พวกทากปลิง
    บ้างเห่าโฮ่งบ้างหอนโหย
    
    ๔๏ หมาตายเห็บกระโดด
    ก็จึงโอดกันโอยโอย
    ผีโขมดกับแมวขโมย
    ก็จับขั้วเขมือบเมือง
    
    ๕๏ ตำตาและตำใจ
    กับจังไรอันแรงเรือง
    ปวงประชาล้วนหน้าเหลือง
    ได้แต่รอ...ดู ดู๊ ดู....
    
    ๖๏ ดูมันทำกับเราได้
    ให้ได้อายได้อดสู
    จงสู้ เถิด สู้ สู้
    เอาประเทศของเราคืน !
    
    เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
    พ. ๖/๘/๕๑
    

 สู้ สู้ !! โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 
 
โดย ผู้จัดการออนไลน์ 8 สิงหาคม 2551 15:02 น. 

http://manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9510000093736Comment

http://manager.co.th				
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
Lovings  ลักษมณ์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
ไม่มีข้อความส่งถึงลักษมณ์