19 เมษายน 2552 19:40 น.

ทดลองออกอากาศ

ลักษมณ์

+ ออกอากาศครั้งสุดท้าย				
17 เมษายน 2552 21:25 น.

ทาน ศีล ภาวนา

ลักษมณ์

ทาน ศีล ภาวนา				
16 เมษายน 2552 14:32 น.

ธรรมโฆษณ์ ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์

ลักษมณ์

ธรรมโฆษณ์ ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์
http://www.buddhadasa.org/html/life-work/dhammakot.html

พุทธวัจน์...ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์
http://www.watnapahpong.com/vision.html
รายการ ประเด็นข่าว ประเด็นธรรม
astv				
3 เมษายน 2552 23:45 น.

กฎหมายปรองดองแห่งชาติ มาแน่!!

ลักษมณ์

รายการ พันธมิตรประชาชนฯ
astv

จะช้าหรือเร็วเท่านั้นเอง				
3 เมษายน 2552 23:39 น.

กฎหมายปองดองแห่งชาติ มาแน่!!

ลักษมณ์

รายการ พันธมิตรประชาชนฯ
astv

จะช้าหรือเร็วเท่านั้นเอง				
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
Lovings  ลักษมณ์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
ไม่มีข้อความส่งถึงลักษมณ์