30 ตุลาคม 2549 11:55 น.

วิดปลา

ลุงรอง

วิดปลา
	จุ๊บโพล่ง จุ๊บโพล่ง	โค้งโค้ง ก้มก้ม
	ตูมตูม กลางตม	พรมพรม เหงื่อพราย
	เทตัก เทตัก		ยักยัก เยื้องกาย
	แผดแผด แดดฉาย  	ร้อนร้อน  ทนทน
	ฮึกฮัก ฮึกฮัก		คลั่กคลั่ก ขุ่นข้น
	หลั่งหลั่ง น้ำล้น	   รนรน ควักเลน
	ยื้อยื้อ ยุดยุด		   ผุดผุด เผ่นเผ่น
	ถกถก ยกเขมร	   ไล่ไล่ เรียงเรียง
	แถกแถก แหวกว่าย	   คล้ายคล้าย เคียงเคียง
	แหวกแหวก หางเหวี่ยง  	   เลี่ยงเลี่ยง หลบคน
	จุ๊บจั๊บ จุ๊บจั๊บ		   จับจับ วนวน
	ล้วงล้วง รนรน	   คว้าคว้า หารู
	หลดไหล หลดไหล	   ไชไช  โคลนดู
	ปลาปลา ปูปู		   สับสน ปนเป
	หยิบหยิบ โยนโยน	   กลางโคลน โซเซ
	โผล่ผลุบ หัวเผล่	  ใส่ข้อง คลอนคลอน
	วิดปลา จับปลา	  ประสา พ่อสอน
	ดุกดัก โดช่อน	  จับแค่ พอกิน
	หมกดิน ต้มแกง	  พะแนง อร่อยลิ้น
	ไม่เปลือง ทรัพย์สิน	  ซื้อหา มาทาน
	ไม่มี ไฟฟ้า		  หุงหา อาหาร
	ก่อไฟ ฟืนถ่าน	   หม้อดำ ทำไป
	มีเกียรติ ศักดิ์ศรี	  ไม่เป็น หนี้ใคร
	วิถี แห่งไทย		   ประสา ชาวนา
                            
                              ฐปกรณ์  โสธนะ
                              ระยอง ๒๔ ตุล. ๔๙				
18 ตุลาคม 2549 19:23 น.

เด็กน้อย

ลุงรอง

เด็กน้อย

		เด็กน้อย
		หนูคอย รับรู้ จากผู้ใหญ่
		สมองว่าง ยังไม่มี อะไรอะไร
		ใครใครให้ ก็รับรับ ไม่ซับซ้อน
			เด็กน้อย
			ยังคอย ฟังคำ พร่ำสอน
			เปรียบผ้า ขาวสะอาด อรชร
			เพื่อจิตรกร บรรจงวาด สาดสีทา
		เด็กน้อย
		จะเด่นด้อย ตกต่ำ หรือล้ำค่า
		อยู่ที่คน วางฐาน การพัฒนา
		ต้องศึกษา ตาดู หูฟัง
			เด็กมีสมอง เสมือนห้อง ที่ว่างเปล่า
			รอคนเอา ตู้เตียง มาเรียงตั้ง
			จัดระเบียบ เว้นจังหวะ หมั่นระวัง
			 มีแผนผัง มีสิ่งใหม่ ได้วางเติม
		ผู้ใหญ่ มีสมอง เหมือนห้องรก
		ต้องหยิบยก เปลี่ยนสิ่งใหม่ มาใส่เสริม
		หากปล่อยรก ทิ้งขว้าง อยู่อย่างเดิม
		ไม่พูนเพิ่ม ความรู้ ดูโง่นัก
			เด็กเอ๋ย
			อย่าละเลย เรียนรู้ไว้ ให้จงหนัก
			ฉลาดคิด ฉลาดเขียน เปลี่ยนย้ายยัก
			และรู้จัก  หาความรู้ สู่ตนเอง
		      
        		    			                ฐปกรณ์ โสธนะ
						                   ๑๘ ตุลา ๔๙				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลุงรอง
Lovings  ลุงรอง เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลุงรอง
Lovings  ลุงรอง เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลุงรอง
Lovings  ลุงรอง เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงลุงรอง