13 พฤศจิกายน 2549 11:00 น.

วัดร่องขุ่น

ลุงรอง

วัดร่องขุ่น

                อลังการ  ประสานลาย ประกายกระจก
                หยิบลายยก พริ้วพราย ขายความฝัน
                จรรโลงโลก พรหม ธรรม สิ่งสำคัญ
                 นรก สวรรค์ ชี้ยุบล กลอุบาย
         บรรจงวิจิตร พิสดาร ประสานประดับ
         เรียงเหลี่ยมรับ ฉวัดเฉวียน เปลี่ยนแปลงฉาย
         ใบระกา หางหงส์ โค้งริ้วลาย
         สื่อความหมาย ในวิถี ชีวิตคน
                 เป็นสีขาว พราวพร่าง กระจ่างฟ้า
                 ประดับหล้า  แข่งตาวัน พลันมัวหม่น
                 จินตนาการ ประสานใส่ ไว้แยบยล
                 งานเลิศล้น นำเล่าขาน  ขนานนาม
        "วัดร่องขุ่น" เชียงราย ชายแดนประเทศ
        อาณาเขต  สุดแดน  แคว้นสยาม
        "เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์"  สร้างวัดงาม
        ชูเขตคาม  ศิลปไทย  ให้โลกลือ

                         ฐปรณ์ โสธนะ				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลุงรอง
Lovings  ลุงรอง เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลุงรอง
Lovings  ลุงรอง เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลุงรอง
Lovings  ลุงรอง เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงลุงรอง