19 ธันวาคม 2549 11:07 น.

หิ่งห้อย

ลุงรอง

...	    หิ่งห้อย

          มีชีวิต เจ็ดวัน พลันแตกดับ
	แสงวาววับ ลับหาย ไปกับฝัน
	มิบังอาจ ขันแข่ง แสงตะวัน
	เพียรหลับจันทร์ แจ่มฉาย ในราตรี
			วิถีทาง เนิ่นนาน  ในการเกิด
			คนทูนเทิด ด้วยรัก ด้วยศักดิ์ศรี
			สองพันดวง รวมพลัง ดั่งอัคคี
			กระพริบถี่ สว่างไสว ให้คนชม
	พลันมียักษ์ ตัวใหญ่ ใจอำมหิต
	มาปลดปลิด ด้วยแสง เปล่งแข่งข่ม
	พอสมใจ สมหวัง ดั่งอารมณ์
	ก็โสมม เอาตีนกวาด อนาถใจ
			นี่คือ  ชีวิตสมัชชาแห่งชาติ
			สร้างกิจกรรมกระกาศ  ที่ยิ่งใหญ่
			สว่างวาบ แล้ววูบดับ ลับหายไป
			ไม่มีเหลือ อะไรอะไร  ให้เห็นเลย

						                                  ลุงรอง				
14 ธันวาคม 2549 10:14 น.

พรปีใหม่

ลุงรอง

ให้สบสุข  สดศรี  เมื่อปีใหม่
    คิดใดใด  ให้สมหวัง  ดั่งปรารถนา
    ชีวิตดั่ง ชลอสวรรค์  บนชั้นฟ้า
    สถิตหล้า คู่โลก พ้นโศกตรม
          ลุงรอง				
1 ธันวาคม 2549 11:40 น.

,มันเป็นเช่นนั้นเอง

ลุงรอง

มันเป็นเช่นนั้นเอง

                 อยู่กับควาย  จึงเหมือนควาย  ที่ไร้ค่า
              
                 อยู่กับหมา  จึงเหมือนหมา  ค่าต้อยต่ำ

                 อยู่กับคน โง่เขลา  ใต้เงาดำ

                  จึ่งถูกย่ำ  เหมือนหมา/ควาย  คล้ายคล้ายกัน				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลุงรอง
Lovings  ลุงรอง เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลุงรอง
Lovings  ลุงรอง เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลุงรอง
Lovings  ลุงรอง เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงลุงรอง