27 กันยายน 2549 10:50 น.

อนิจจา

ลุงรอง

อนิจจา
			ไปต่างถิ่น  กินสุรา หาสาบสาว
			ราตรียาว ย่องย่ำ  คืนข้ามรุ่ง
			ออดอ้อนวอน อิงแอบ แนบนังนุง
			จวบฟ้าฟุ้ง หมอกควัน  ค่อยสัญจร
		จากคราบไคล  ไล้โลม จนโทรมเศร้า
		กามาร่าน ผลาญเผา เข้ากัดกร่อน
		หลงรูปรส บทอัศจรรย์  หลงขั้นตอน
		หลงไฟฟอน กามรส หมดความอาย
			ไฟตัณหา  ราคะ ทะยานอยาก
			หลงลมกาก เดนชีวิต คิดเมื่อสาย
			ถลำตัว ถลำตน ปรนอบาย
			และสุดท้าย ต้องทนทุกข์ ซุกสังคม
		ระลึกย้อน นอนคุดคู้ อยู่ในซอก
		หลบตัวออก จากโลกกว้าง อย่างขื่นขม
		จิตสะท้อน ร้อนหนาว ร้าวอารมณ์
		ตรมซบซม สิ้นหวัง คนชังชิง
			ชีวิตคน ล้นค่า มหาศาล
			ดิบสันดาน ผลาญเผา วิ่งเข้าสิง
			ไร้สติ สัมปชัญญะ เกินประวิง
			จงใจทิ้ง ชีวิต อนิจจา
		ความดีหาย น้ำใจเหือด คนเชือดเฉือน
		ชื่อลบเลือน เพื่อนพ้อง ไม่มองหน้า
		เอช.ไอ.วี. มีตราบาป คราบน้ำตา
		ช่วยรักษา  น้ำใจเพื่อน คนเหมือนกัน
                                        ลุงรอง				
4 กันยายน 2549 09:03 น.

ผู้แทน

ลุงรอง

ผู้แทน...ร้อนๆ....อีกแล้วจ้า....

          ๐  สู้อดทน พ้นเวลา คืนหมาหอน
	ตะวันจร ส่องสว่าง พร่างแสงสี
	เหล่าวิหค ผกโผลง จากพงพี
	เกิดหน้าที่ คนผู้แทน เขตแดนดิน
			อุดมคติ แก่กล้า มหาศาล
			อุดมการณ์ สานสนอง งานท้องถิ่น
			บริสุทธิ์ สดใส ไร้ราคิน
			ในดวงจินต์ สดสวย ด้วยคุณธรรม
	ต่างชาติพันธุ์ ต่างชั้นยศ จากทศทิศ
	หลากความคิด หลายจิตใจ ใฝ่สูงต่ำ
	ทั้งชาติกา ชาติหงส์ เป็นกงกรรม
           เป็นผู้นำ ร่างกฎหมาย ให้ปวงชน
		คนที่ดี มีคุณธรรม คนนำหนุน
		คนทุ่มทุน ตั้งตา มาหาบขน
		สืบเสาะซื้อ แทรกแซง แย่งผู้คน
		โกลาหล อลเวง ไม่เกรงใจ
ฝ่ายข้างมาก จัดฉากตั้ง หวังสร้างสาน
เป็นรัฐบาล ร่วมดูแล ช่วยแก้ไข
เพื่อปากท้อง ประชาชน คนใกล้ไกล
มีกินใช้ บริการ งานพอเพียง

		ฝ่ายข้างน้อย ตรวจสอบ ตามกรอบกฎ
		ในบาทบท ฝ่ายค้าน ไว้คานเสียง
		ทุจริต ผิดกฎหมาย ตามไล่เลียง
		ถาม ถก เถียง บอกประธาน ผ่านทบทวน
คือบทบาท หน้าที่ ที่มอบให้
คิดแทนคน บ้านไกล ไร่นาสวน
มุ่งพัฒนา ออกกฎหมาย หลายกระบวน
ทุกสิ่งล้วน เพื่อชาติ ศาสน์  กษัตริย์ไทย


		ใครที่คิด มีจิตใฝ่ จ่าย/ซื้อเสียง
		โอมเพี้ยง....ช่วยสาปส่ง อย่าหลงใหล
                     ใครที่ดี มีคุณธรรม ประจำใจ
                      ช่วยกันเลือก เข้าไป ให้มากพอ
กว่าจะถึง วันหน้า วันหมาหอน
มานึกย้อน รับรู้  ดู สอสอ
ใครที่เป็น  อีกาดำ เงินค้ำคอ
วอนแม่พ่อ  อย่าเลือกไป ให้เหม็นสภา 

					ลุงรอง				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลุงรอง
Lovings  ลุงรอง เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลุงรอง
Lovings  ลุงรอง เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลุงรอง
Lovings  ลุงรอง เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงลุงรอง