4 กันยายน 2550 08:59 น.

คิดถึง

ลุงรอง

ถึงเพื่อนฝัน ญาติฝัน ท่านทั้งหลาย
ด้วยห่างหาย ไปนาน พาลคิดถึง
ไมตรีเคย มีมา ยังตราตรึง
ว่าครั้งหนึ่ง เคยละเลง บรรเลงกวี

    คิดถึงใคร หลายคน บนเว็บไซท์
    ถึงห่างไกล ยังคิดถึง ซึ่งน้องพี่
    กลอนหวานหวาน ฝากวาทะ ฝากวจี
    มาครั้งนี้  ขอเปิดใจ ให้สัมพันธ์

โลกหมุนวน บนเส้นทาง ที่ย่างก้าว
มีร้อนหนาว สนุก หรือสุขสันต์
ส่งข่าวฝาก คำรำพึง คิดถึงกัน
เพื่อสร้างสรรค์  กวีไทย ให้โลกลือ

                  ลุงรอง				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลุงรอง
Lovings  ลุงรอง เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลุงรอง
Lovings  ลุงรอง เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลุงรอง
Lovings  ลุงรอง เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงลุงรอง