19 กุมภาพันธ์ 2551 09:25 น.

อนิจจา

ลุงรอง

อนิจจา
	ไปต่างถิ่น  กินสุรา หาสาบสาว
	ราตรียาว ย่องย่ำ  คืนข้ามรุ่ง
	ออดอ้อนเอน อิงแอบ แนบนังนุง
	จวบฟ้าฟุ้ง หมอกควัน  ค่อยสัญจร
				
จากคราบไคล  ไล้โลม จนโทรมเศร้า
กามาร่าน ผลาญเผา เข้ากัดกร่อน
หลงรูปรส บทอัศจรรย์  หลงขั้นตอน
หลงไฟฟอน กามรส หมดความอาย
	ไฟตัณหา  ราคะ ทะยานอยาก
	หลงลมกาก เดนชีวิต คิดเมื่อสาย
	ถลำตัว ถลำตน ปรนอบาย
	และสุดท้าย ต้องทนทุกข์ ซุกสังคม

ระลึกย้อน นอนคุดคู้ อยู่ในซอก
หลบตัวออก จากโลกกว้าง อย่างขื่นขม
จิตสะท้อน ร้อนหนาว ร้าวอารมณ์
ตรมซบซม สิ้นหวัง คนชังชิง

	ชีวิตคน ล้นค่า มหาศาล
	ดิบสันดาน ผลาญเผา วิ่งเข้าสิง
	ไร้สติ สัมปชัญญะ เกินประวิง
           จงใจทิ้ง ชีวิต อนิจจา

ความดีหาย น้ำใจเหือด คนเชือดเฉือน
ชื่อลบเลือน เพื่อนพ้อง ไม่มองหน้า
เอช.ไอ.วี. มีตราบาป คราบน้ำต
ช่วยรักษา  น้ำใจเพื่อน คนเหมือนกัน
                                        ลุงรอง
				
18 กุมภาพันธ์ 2551 09:25 น.

ชีวิตคนแอลกอฮอล์

ลุงรอง

ตื่นเช้า
   ความมึนเมา พามืดมน อยู่จนสาย
   แอลกอฮอล์ ก่อฝัง ในร่างกาย
   ยังระเหย ระหาย ไม่หมดเลย
  
   ชีวิต.........
   มีสิทธิ เลือกทาง อย่างเปิดเผย
   รู้ผิดชอบ ชั่วดี  ที่คุ้นเคย
   ใครเอื้อนเอ่ย ก็ไม่เท่า เราเลือกเอง

   สังคม........
   มันทับถม จิตใจ มากรายกล้ำ
   ดีไม่ได้ ได้ไม่ดี มีประจำ
   เพราะมั่วย่ำ ค่านิยม อย่างงมงาย

   หนทาง........
   กับก้าวย่าง สู่นิยาม แห่งความหมาย
   อิสระ เสรี มิดูดาย
   อาจเยื้องกราย กอรปก่อ ตามพอใจ

   สุดท้าย......
   ความตาย  ถึงแน่ สุดแก้ไข
   ยังอยู่  ทำดี  อะไรอะไร
   อย่าให้ใคร ตราหน้า  ว่าขี้เมา


                    ลุงรอง				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลุงรอง
Lovings  ลุงรอง เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลุงรอง
Lovings  ลุงรอง เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลุงรอง
Lovings  ลุงรอง เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงลุงรอง