8 พฤษภาคม 2551 11:56 น.

รับประทาน

ลุงรอง

รับประทาน
    จัดโครงการ งานหรู  ดูโก้หร่าน
    เงินจัดงาน ไม่อั้น สู้สรรหา
    กิจกรรม ล่วงงดงาม ตามเวลา
    อนิจา  กินกระจอก อย่าบอกใคร
         ค่ารายหัว สองร้อย ใช่น้อยนัก
         มีผัดผัก แกงมะระ กะเกณฑ์ให้
         ตักใส่จาน เรียงแถว ป็นแนวไป
         ถามคนทำเขาเบิกให้ ไม่ถึงร้อย
    ใครสงสัย  เงินเหลือไปอยู่ไหนรือ
    เอ็งอย่าบื้อ  โดนด่า จนหน้าจ๋อย
    ค่ากระดาษ ค่ากระดอ ก็ใช่น้อย
    จะปากพล่อย ถามไถ่ ทำไมกัน				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลุงรอง
Lovings  ลุงรอง เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลุงรอง
Lovings  ลุงรอง เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลุงรอง
Lovings  ลุงรอง เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงลุงรอง