18 ตุลาคม 2552 19:33 น.

ฉันวันนี้

ลุงเอง

หากมีใครถามฉันในวันนี้
ว่าท่านมีความสุขหรือทุกข์เข็น
ต้องขอบอกไม่ใช่เป็นประเด็น
เพียงได้เห็นเยาวชนเป็นคนดี

อันเหนื่อยกายหายได้เมื่อพักผ่อน
แม้ได้นอนเพียงตื่นชื่นสุขี
แต่บ้างครั้งเหนื่อยใจให้โศกี
ด้วยไม่มียาใดให้บรรเทา				
4 ตุลาคม 2552 03:07 น.

รับวันใหม่

ลุงเอง

* แต่งกลอนตอนตี่สาม   เป็นนิยามรับวันใหม่
อรุณที่สดใส           ออกพรรษากาลมาเวียน
ครบถ้วนด้วยไตรมาส   เตรียมอาหารพร้อมเครื่องเคียง
กระวีกระวาดเตรียม    ไม่เอนเอียในศรัทธา

* วันเพ็ญสิบห้าค่ำ      สิ้นเดือนสิบมิกังขา
ทายกทายิกา         ต่างมุ่งหน้ามาอาราม
ตักบาตรทำบุญสร้าง    เสริมศรัทธาบารมี
ศีลสัตย์รักษาดี       ครบสามมีภาวนา

* ตั้งจิตเ็ป็นกุศล       มิ่่งมงคลธรรมรักษา
รับฟังเทศนา         เป็นบุญญาบารมี
เร่งสร้างคุณความดี    ณ วันนี้ ไม่ผัดผ่อน
ไม่รู้วันม้วยมร        ก่อนทับนอนปฐพี

* ฟังเทศมหาชาติ      เวสสันดรราชสุขี
ในทานบารมี         ก่อนมาสุดพุทธองค์
ไม่ยึดไม่ใหลหลง      ด้วยมุ่งตรงโพธิญาณ
หนึ่งพันประมวลความ  สาส์นใบลานในคัมภีร์				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลุงเอง
Lovings  ลุงเอง เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลุงเอง
Lovings  ลุงเอง เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลุงเอง
Lovings  ลุงเอง เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงลุงเอง