14 ธันวาคม 2552 09:37 น.

เสร็จสิ้นภารกิจที่ภูมิใจ

ลุงเอง

... ด้วยปิติยิ่งนักงานครั้งนี้
ที่เรามีส่วนร่วมครั้งยิ่งใหญ่
โครงการจัดบรรพชาของปวงไทย
อุปสมบทเทิดไท้องค์ราชา

... เดิมกำหนด ๘๓ ตามขอบเขต
รองผู้ว่าสละเพศเหตุศรัทธา
บวชถวายในหลวงบรรพชา
นายทหารอีกมากหน้ามาพร้อมเพรียง

... หัวหน้าศาลพร้อมผู้พิพากษา
น้อมใจมาร้อยเรียงพร้อมกล่าวเสียง
บรรพชาอุปสมบทเพียร
ร้อยดุจเรียงดวงใจให้พระองค์

... ยอดการบวชครั้งนี้เกินเป้าหมาย
หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกรายใจประสงค์
อยู่จนครบกำหนดอย่าเอกคง
นอ้มใจส่งให้พระองค์ทรงปรีเปรม

... แสนปลื้มใจได้พาพระทั้งหมด
มาลงนามกันครบสุขเกษม
ห้าธันวาจุดเทียนชัยใจบรรเลง
ชัยมงคลคาถาเสียงดังกังวาน

... แม้จะเหนื่อยแต่กายใจเป็นสุข
ขอพระองค์ปลดทุกข์โรคาพาธ
อธิษฐานแม้ใครคิดบังอาจ
จงพินาศย่อยยับทั้งตระกูล				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลุงเอง
Lovings  ลุงเอง เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลุงเอง
Lovings  ลุงเอง เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลุงเอง
Lovings  ลุงเอง เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงลุงเอง