19 ธันวาคม 2549 15:03 น.

เธอเคยรู้ไหมว่ามีใครรอเธออยู่ณ ตรงนี้

ลูกหว้า

เธอเคยรู้ไหม.......เวลาที่เธอไม่มา
มีใครคนหนึ่งมองหาด้วยความหวัง
คิดอยู่เสมอเดี๋ยวคงมาเพราะอยากเห็นหน้าเธอจัง
แต่แล้วบางครั้งต้องผิดหวังเพราะเธอไม่มา
เธอคงไม่เคย.......เข้าใจความรู้สึก
ว่าในใจลึก-ลึก..มากกว่าความห่วงหา
เป็นสิ่งที่ฉันพยายามหลายครั้งบอกเธอทางสายตา
โดยที่ฉันไม่เคยแน่ใจเลยว่าเธอเข้าใจอย่างรัย
ได้ใกล้ชิด...พูดคุยก็คงเพียงพอ
คงไม่เป็นการร้องขอที่มากเกินไปใช่ไหม
จะไม่พยายามไม่รบกวนทำให้ลำบากใจ
เพราะรู้ดีว่าฉันไม่ใช่" คนพิเศษ"ของเธอ....				
19 ธันวาคม 2549 14:34 น.

ความรักที่ฉันมอบให้

ลูกหว้า

ความรักที่ฉันมอบให้
หมดใจให้เทอเท่านั้น
คืนวันนั้นคงสดใส
แต่แล้วเทอมาแปรเปลี่ยน
คืนวันเวียนเปลี่ยนเทอได้
ความรักที่ฉันให้เทอไป
ช่างไร้ค่าสำหรับเทอ
เทอมาเหินห่างจากฉัน
ตั้งแต่วันที่ฉันได้
บอกความจริงแก่เทอไป
ว่าฉันเป็นชายแค่ครึ่งเดียว				
16 ธันวาคม 2549 16:35 น.

ความรักมีจริงหรือไม่มีช่วยบอกได้ไหมเธอ

ลูกหว้า

ความรักไม่มีจริง
ที่ผ่อนมาก็เหมือนรักแล้วทิ้งขว้าง
รักไม่มีจุดตรงกลาง
ไม่เคยมีที่ว่างสำหรับเรา
ไม่รัก...ไม่รัก...ไม่รัก
ไม่เคยได้รู้จัก.....รักเป็นแบบไหน
ถ้าจะรักจะลาถามหาได้ที่ใคร
สักคนมีไหมที่พอจะตอบได้สักที				
ไม่มีข้อความส่งถึงลูกหว้า