27 มกราคม 2550 16:08 น.

อยากจะ.......................

ลูกหว้า

อยากจะหยิบ ดวงดาว ในพราวฟ้า 
อยากจะหยิบ นภา มาห่มฝัน 
อยากจะหยิบ ดาวหางพุ่ง พึ่งไอควัน 
อยากจะหยิบ แสงจันทร์ผ่อง ไว้ส่องทาง 
อยากจะหยิบ อากาศขาว ราวม่านมุก 
อยากจะหยิบ ฝนชุก ไว้ล้างฝัน 
อยากจะหยิบ ตัวน้องนาง ที่ห่างกัน 
มิอาจหวัง คงอยาก แทบขาดใจ				
27 มกราคม 2550 15:45 น.

คนไร้สิทธิ์

ลูกหว้า

ฉันคือหนึ่งคนที่ไม่มีสิทธิ์
ฉันคือหนึ่งคนที่ไม่มีหวัง
ฉันคือหนึ่งคนที่ไม่มีวัน
อยู่เคียงกันกับเธอตลอดไป
อยากคิดถึง แต่ใจ นั้นไร้สิทธิ์
อยากแนบชิด แต่ทำ ได้แค่ฝัน
อยากเดินเคียง กันไป ทุก ๆ วัน
แต่ที่หวัง นั้นหมดสิทธิ์ ผิดที่ใจ				
27 มกราคม 2550 15:16 น.

อยากให้รู้.....................................

ลูกหว้า

อยากหั้ยรู้...นะว่า..เหงา
อยากหั้ยรู้ว่า...ตอนนี้จัยอ่อนล้า
เหนื่อยเหลือเกินแม้นัยยามที่หลับตา
แม้แรงที่จะลุกขึ้นยืนยังมั่ยมี
มั่ยอยากเดิน..ลำพังต่อไปอีก
ไม่อยากจะคิดถึงอะรัยนัยวันหน้า
อยากจะได้ใครสักคนมาเยียวยา
ช่วยเป็นแสงส่องนำทางหั้ยฉันที				
24 มกราคม 2550 20:21 น.

ขอเวลา

ลูกหว้า

ขอเวลากับฟ้าสวยที่สดใส 
ขอเวลากับน้ำหยดที่สดใส 
ขอเวลากับผีเสื้อและดอกไม้ 
ขอเวลาเพื่อหัวใจได้แนบเนา 
ขอเวลาเพื่อหัวใจได้หยุดฝัน 
ขอเวลาให้ใจฉันได้คลายเหงา 
ขอเวลาเพื่อหัวใจได้คลายเศร้า 
ขอเวลาเอานาฬิกาไปจำนำ				
24 มกราคม 2550 20:16 น.

เธอตามง้อ

ลูกหว้า

เธอตามง้อ... ขอคุ้มครอง... ปกป้องปัก 
ด้วยความรัก... ความห่วงใย... ในตัวฉัน 
ขอขอบคุณ ...ที่ห่วงหา... อาทรกัน 
แต่ยืนยัน... ประกันภัย ...ฉันไม่ทำ				
ไม่มีข้อความส่งถึงลูกหว้า