16 กันยายน 2553 00:09 น.

ได้โปรด...ถ้าไม่จริงจัง อย่าทำเลยเธอ

ลูกหว้า

วันเวลาที่ผ่านพ้นกับใจคนที่หวั่นไหว
ไม่ใช่เพราะเราที่เปลี่ยนไป
แต่เป็นเขาที่ไม่เคยใส่ใจ
ไม่เคยเลยมองผ่านคนตรงหน้า

ถ้าไม่สนใจ ไม่ใฝ่ปอง
เธอจะทำให้หวั่นไหวไปเพื่ออะไร
รู้ไหม..ทุกคำพูดที่เธอพูดมา
ดูคล้ายว่าห่วงหา  ห่วงใย

ท่าที่แสดงออกมา
ทำให้ฉัน หลงละเมอ
ท่าที่นั้นทำให้ฉันหวั่นไหว
ท่าทีนั้นทำให้ฉันคิดมากไป

มาวันนี้ทำให้ฉันรู้ว่า
เธอเองไมได้สนใจ
ไม่คิดจะคบกัน มีแค่ฉัน
ที่หลงละเมอ..ไปฝ่ายเดียว

ถ้าไม่คิดอะไรได้โปรด
อย่าให้ฉันต้องคิด
คิดสับสน เรื่องของเรา
ได้โปรดอย่าทำให้ฉันต้องรักเธอ..ถ้าไม่คิดจริงจัง				
ไม่มีข้อความส่งถึงลูกหว้า