9 กุมภาพันธ์ 2550 22:33 น.

สอง (ทาง)...(สอง) เรา

วงเวียน

ต่างคน  ต่างมี เส้นทางความฝัน
ต่างคน  ต่างคิด  ถึงวันข้างหน้า
ต่างคน  ต่างเสียดา  เวลา
ต่างคน  ต่างเดินหน้า  ตามใจ
เราสองจึกลายเป็นสองทาง
ที่บางวันก็ตัดกันพบกันได้
บางวันก็เป็นเส้นขนานเคียงข้างกันไป
แต่...ไม่มีแม้สักวันไหนที่สองเราจะได้มาบรรจบกัน
สอง  (ทาง)...(สอง)  เรา				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวงเวียน
Lovings  วงเวียน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวงเวียน
Lovings  วงเวียน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวงเวียน
Lovings  วงเวียน เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงวงเวียน