27 มิถุนายน 2547 13:00 น.

ขอความช่วยเหลืออย่างแรงเจ้าคะ

วงเวียน

คือแบบว่าวงเวียนต้องทำรายงานส่งอาจารย์เรื่องรางวัลซีไรต์  ตั้งอต่ปีแรกที่เค้ามีการประกาศจนถึงปัจจุบัน  แล้วชื่อหนังสืออะวงเวียนได้แล้ว  เหลือแต่เรื่องย่อของแต่ละเล่มเท่านั้นผู้ใดรู้เว็บไซต์หรือแคยอ่านแนะนำบ้างเด้อค่า  รออยู่ค่ะ   ขอบคุณไว้  ณ  ที่นี้แลยนะคะ				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวงเวียน
Lovings  วงเวียน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวงเวียน
Lovings  วงเวียน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวงเวียน
Lovings  วงเวียน เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงวงเวียน