23 มีนาคม 2549 15:15 น.

แน่จริง...เข้ามา

วงเวียน

ถ้ามั่นใจว่าตัวเองเป็นคนไทยทั้งตัวและใจ

เข้าไปเถอะ  แล้วจะภูมิใจที่เราได้เกิดมาเป็นคนไทย

คนหนึ่ง  ที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทย

http://www.thaimonarchy.com/				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวงเวียน
Lovings  วงเวียน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวงเวียน
Lovings  วงเวียน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวงเวียน
Lovings  วงเวียน เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงวงเวียน