17 ตุลาคม 2544 06:12 น.

สัญญา ....

วฤก

กาพย์ยานี ๑๑

๏ ใคร่ครวญควรใคร่คิด......................ใคร่เชยชิดชิดเชยขวัญ
ชื่นชู้ชู้ชื่นกัน.......................................ฝันใฝ่ถึงถึงใฝ่คะนึง
๏  จากไกลไกลจากเจ้า........................พี่คิดเศร้าเศร้าคิดถึง
ไขว่คว้าคว้าไขว่ดึง...............................ดังสุดเอื้อมเอื้อมสุดไกล
๏ นวลน้องน้องนวลสวาท......................อย่าหวั่นหวาดหวาดหวั่นไหว
จงรักรักจงใจ.......................................ใจจ่อจิตจิตจ่อนาง
๏ ห่างหายหายห่างหน...........................ใช่เล่ห์กลกลเล่ห์หมาง
มั่นรักรักมั่นวาง...................................อย่างภูผาผาภูคง ๚				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงวฤก