30 ตุลาคม 2545 10:04 น.

+++ รู้ไหม...ใครกำหนด +++

วฤก


(ภาพจากแปลงเวบพี่ดอกสารภี http://www.geocities.com/kothai1_2000/)

๏ จะดีเลวเหลวไหลใครกำหนด
จะตรงคดใครเล่าเขาขีดเขียน
จะเกียจคร้านการกิจฤๅจิตเพียร
ก็ใครเปลี่ยนป่ายเบนจนเป็นไป
อ้างวาทะชะตาฟ้าลิขิต
อีกมีฤทธิ์แรงกระทำกรรมผลักไส
พรหมลิขิตขีดเส้นเป็นโยงใย
กำหนดไว้วางกลหนทางจร
เรื่องดีเลวเหลวแหลกแรกไม่รู้
พ่อ แม่ ครู เคยไหมใครสั่งสอน
ทั้งหิริโอตตัปปะอสาธร
เคยไหมซอนซึมรับจะจับจำ
ทั้งดีเลวเหลวไหลใจกำหนด
ทั้งตรงคดคิดไว้ใจถลำ
อย่าโทษดินฉินฟ้าว่ากระทำ
จิตเจ้านำดีชั่วด้วยตัวเอง ๚ ๛				
26 ตุลาคม 2545 15:04 น.

+++ มรกต +++

วฤก-๑-
๏ นาคาขอดเกล็ดแก้ว.......................กองไฉน
เขียวผ่องแสงส่องไว..........................วะวับรุ้ง
โฉมมณีมิ่งสมัย................................มรกต.................แก้วเอย
งามยิ่งฦๅชื่อฟุ้ง................................ใฝ่คว้าครองถนอม ๚

-๒-
๏ ชมฉวีมีร่องริ้ว................................รอยราน
ฤๅลิ่มเซาะแทรกฉาน.........................ฉีกชิ้น
เรียกลายผักชีขนาน............................นามบอก............กันแฮ
แม้แต่มณีไป่สิ้น.................................ปลอดเสี้ยนมลทิน ๚

-๓-
๏ ปุถุชนฤๅปราศข้อ..........................ครหา
คนติฉินนินทา..................................โทษร้าย
แสวงเนื้อหนึ่งรัตนา...........................เนียนปลอด..........ประสบฤๅ
แสวงปลอดฉินชนละม้าย...................มุ่งค้นใครแสวง ๚

-๔-
๏ มรกตฤๅหมดสิ้น............................เสื่อมนิยม
ยังใฝ่ใคร่ครองชม.............................ชื่นแท้
มีรอยฤมิสม......................................สวมประดับ
ดังสุจริตชนแม้..................................มุ่งร้ายมิกลายหมอง ๚ ๛				
14 ตุลาคม 2545 13:18 น.

+++ บุญแม่เอ๊ย ..... +++

วฤก


๏ บุญแม่เอยเฉยไฉนไม่เร่งสร้าง
ยิ่งปล่อยวางเว้นรอก็ยิ่งสาย
ยามสิ้นบุญหนุนส่งปลงชีพวาย
มุ่งอบายบ่งทางภูติร้างบุญ
บริจาคมากอัฐสร้างวัตถุ
จักบรรลุบารมีทวีหนุน
ทรงสถานพิมานเทพเสพทิพย์คุณ
เพิ่มพิบุลสมบัติพ้นอัตรา
โอ้บุญกรรมทำเพื่อเกื้อประกอบ
สนองตอบตามติดด้วยมิจฉา
มิทำด้วยอวยจิตคิดเมตตา
กรุณาช่วยเหลือจึงเจือจาน
แต่ทำบุญเพื่อบุญนำหนุนตอบ
สนองชอบกามฉันท์อันสนาน
ด้วยโมหันธ์ตัณหาโลภาการ
คนจึงกรานกราบเงาด้วยเมามนท์
บุญแม่เอยเฉยไฉนไม่เร่งก่อ
มัวรีรอเล่นไปไม่เห็นผล
มาเถิดมามาเพิ่มเสริมมงคล
รดน้ำมนต์มหาคุณทำบุญเทอญ ๚ ๛				
10 ตุลาคม 2545 19:51 น.

+++ มือถือสากปากถือศีล +++

วฤก


๏ มือถือสากถองสากกรากทำร้าย
เขม้นหมายมุ่งมาดอาฆาตผลาญ
โทสะกลุ้มรุมจิตจนผิดพาล
เหมือนจิตมารโมหันธ์มิบรรเทา
ปากถือศีลผินหน้าเข้าหาวัด
เพื่อรู้ชัดชำระชะจิตเขลา
ไขกลเลศกิเลสกลั้วหลงมัวเมา
ให้สร่างเซาเสื่อมฤทธิ์ด้วยวิชชา
มือถือสากปากถือศีล ทำปลิ้นปล้อน
เร้นเล่ห์ซ่อนประสงค์ผิดใจมิจฉา
สำแดงกลตนนี้มีจรรยา
เพื่อรอท่าทำโทษด้วยโฉดชัง
คำพังเพยเผยนัยเพื่อให้รู้
ควรตรึกดูต่อตาทั้งหน้าหลัง
มือถือสากปากถือศีลยามยินฟัง
ควรระวังระแวงเล่ห์ชนเฉลวง ๚ ๛				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงวฤก