26 สิงหาคม 2545 18:58 น.

+++ น้ำตาหลั่งดังสายฝน +++

วฤก


๏ ม่านสายชลล้นหลั่งจากฝั่งฟ้า
ธารโถมถาท้นถั่งหลากหลั่งไหล 
เหมือนดังสินธุรินหล่นเป็นชลนัยน์
เป็นชลใสเป็นชลขื่นสะอื้นครวญ

สะอื้นครวญป่วนจิตคิดถึงเจ้า
ยามห่างเหย้าเยือกใจไข้คิดหวน
พี่จากไกลใครป้องประคองนวล
ประคองชวนประคองชิดสนิทนอน

สนิทนอนสะท้อนอกสะทกท่าว
ฤดีร้าวแรมร้างห่างสมร
เสมือนชลล้นหลากไหลจากจร
ไหลจากซอนไหลจากเซาะลัดเลาะไป

ลัดเลาะไปเป็นฝนหล่นจากฟ้า
เป็นน้ำตาท้นถั่งหลากหลั่งไหล
ยามคะนึงถึงนุชสุดอาลัย
สุดอาศัยสุดอาเวคเฉกเช่นชล ๚ ๛				
26 สิงหาคม 2545 00:28 น.

+++ ศิลปินค่ายเพลง : ปริศนาที่มาถาม +++

วฤก


๏ เพลงเขาสร้างจ้างสื่อทำชื่อเสียง
แสร้งจำเรียงจนลวงดวงจิตหลง
เพ้อว่างามตามเงื่อนเบือนให้งง
เหมือนติดกรงกลั่นแกล้งแสดงกล

ถ้วนทุกทางต่างถิ่นได้ยินทั่ว
เสียงกรอกหัวกรอกหูอยู่ทุกหน
แต่แง่คิดพินิจไขใส่ระคน
สุดสืบค้นเสาะความตามใคร่ครวญ

ปลุกปั้นแต่งแบ่งเติมทำเสริมต่อ
ดังดินสอวาดสายลายกระสวน
แสร้งสรรค์เยี่ยงเบี่ยงนิยามงามเย้ายวน
ว่าเลอล้วนรูปรจน์กำหนดลาย

คีตศิลป์สิ้นสุดสะดุดเสียง
ร้องคำเลี่ยงลิ้นลากว่าหลากหลาย
ศิลปินปลูกปั้นในบั้นปลาย
เห็นแต่คลายมนต์ขลังเหมือนครั้งเคย ๚ ๛				
16 สิงหาคม 2545 17:48 น.

+++ ลมรักร้อยชะรอยพัดสะบัดสะบิ้ง +++

วฤก


๏ วอนสายลมลมเอ๋ยรำเพยพัด
ลมเลาะลัดลัดฟ้าเวหาหน
ลงลูบโลมโลมไล้ไล่ร้อนรน
ละลายหม่นหม่นหมางระคางคาย

ข่มความเหงาเหงาเงียบเยียบยะเยือก
อยู่ใต้เปลือกเปลือกแข็งสำแดงฉาย
ข่มร้อนเร่าเร่าลาญผลาญละลาย
สุดคลอนคลายคลายร้อนรุมกร่อนใจ

เพราะว่าช้ำช้ำอกสะทกสะท้าน
เพราะแหลกลาญลาญฤดีฉะนี้ไฉน
เพราะเวรกรรมกรรมซัดและกวัดและไกว
จึงโหยไห้ไห้ตรมระทมระทวย

โอ้สายลมลมเอ๋ยรำเพยพัด
ลมสะบัดสะบัดพลิ้วปลิวสลวย
วอนลมล้างล้างช้ำเชิญอำนวย
ขอลมช่วยช่วยชักร้อยรักคืน ๚ ๛				
15 สิงหาคม 2545 20:23 น.

+++ กล้วยไม้ในสวน +++

วฤก- ๑ -
๏ กล้วยไม้ช้อยช่อช้อง...........................ชวนภมร
ชื่นกลิ่นเชยเกสร....................................เสพเคล้า
ระดาดอกเด่นดงดอน............................ดาดประดับ
งามจับจิตยวนเย้า..................................หยาดฟ้ามาไฉน ๚

- ๒ -
๏ ฟ้ามุ่ยเหมือนม่านฟ้า...........................ฝังมา
แย้มกลีบกันสุริยา...................................หยุดร้อน
แรงแดดแผดเผาพา................................ผากผ่าว...............เพลาเฮย
เพียงม่านฟ้ามุ่ยซ้อน...............................ซ่อนพ้นเพลิงสูรย์ ๚

- ๓ -
๏ ช้างแดงช้างกระช้าง- ........................เผือกพรรณ
ผายประทิ่นกลิ่นประชัน..........................เฉทเชื้อ
ชาติช้างต่างพันธุ์กัน...............................ผันกลิ่น................แผกฤๅ
กลิ่นกลับกลายคล้ายเกื้อ...........................กลิ่นฟุ้งปรุงหอม ๚

- ๔ -
๏ เอื้องผึ้งพี่พึ่งผึ้ง...................................พรรณนา
ชมชื่นโฉมผกา........................................กล่อมน้อง
กล้วยไม้ดาษดา.......................................ดลพี่
เชิญนุชชมช้อยช้อง.................................ช่อไม้ในสวน ๚ ๛				
9 สิงหาคม 2545 21:24 น.

+++ ฉันสรรสรรค์ฉันท์ +++

วฤก


อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑

๏ บรรเลงเชลงอัก-.....................................ขระลักษณ์สลักสาส์น
ซ้องเสียงเจรียงกาน-...................................ท ประสานประสมบรรณ ๚
๏ บำเรอเสนอขับ.......................................ดุริย์ศัพท์สดับหรรษ์
ให้กล่อมถนอมกรรณ..................................เสนาะพรรณนานัย ๚
๏ นับฉันทเฉิดฉาน....................................อุปมานมณีใส
สาดแสงแสดงไกล.....................................ปะทุได้ประดุจกูณฑ์ ๚
๏ กอปรเกื้อและเอื้อรับ...............................จะประดับระงับสูญ
ชูเชิดและเทิดทูน.......................................บริบูรณ์เลบงบาล ๚
๏ มาเถิดประเจิดฉัน-.................................ท สนั่นสนานสาน
ซ้องเสียงเจรียงกาน-..................................ท สราญสฤษฏ์รมย์ ๚
๏ บำเรอเสนอขับ.......................................ดุริย์ศัพท์สดับสม
เสียงคีตพลีชม...........................................เฉพาะเทพ ธ เสพเทอญ ๚ ๛

.				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงวฤก