6 กันยายน 2545 23:45 น.

+++ โลกอธรรม +++

วฤก๏ ยก.......ชลสรงสระฟ้า...........................ฟอกสวรรค์
จอก........จับจางตะวัน..............................วาดรุ้ง
เย้ย..........ฟ้าว่าอับอันธ.............................อาบฝุ่น
จันทร์......จุ่มฝุ่นฟ่องฟุ้ง............................ฟั่นฝ้าเฟือนแสง ๚

๏ ยาม.....ทุกข์ยุคยากแค้น.........................แคลนธรรม
วัน..........ที่กลีนำ.......................................แน่วหน้า
ยัง..........เหลือฤรู้กรรม..............................กวดตอบ...............สนองนา
ว่าง........หลักธรรมฉวยคว้า.......................ชะข้อโฉดเขลา ๚

๏ ชม........ศรีศรีเสื่อมแล้ว..........................เลือนสลาย
แวว.........สว่างพระธรรมหาย....................หับเหี้ยน
แผ่ว........พลังดั่งพระพาย...........................กระพือพัด.............ธูปเฮย
จาง.........กระแจะจนจืดเพี้ยน.....................พร่องพ้นสุคนธ์สรง ๚

๏ แสง....ดาวฤๅส่องด้าว............................เดินหน
สว่าง......เท่าสุริยน..................................ยาตรเยื้อง
วาด........แสงสู่ถนน..................................สายถนัด
ดาว........ดับดังอธรรมเปลื้อง....................ปลดสิ้นทุกข์ไฉน ๚ ๛				
4 กันยายน 2545 23:01 น.

+++ หมอชุดดำ +++

วฤก


- ๑ -
๏ โอ้เหตุอาเพศร้าย...............................ฤๅไฉน
ทั่วแผ่นผืนไผท.....................................ทุกข์ร้อน
แพทย์ระแวงหวั่นพาลภัย.......................พะพ่าย
แตกฝ่ายต่างฟากข้อน............................ขัดแค้นเข่นผลาญ ๚

- ๒ -
๏ ฝ่ายหนึ่งยอมภักดิ์น้อม......................นอบพนม
ขาน ครับ อัญขยม.............................ยกให้
แม้ประสงค์สิ่งใดสม..............................เสพสั่ง
เสกสู่สนองได้.......................................ดั่งแม้นแม่นถวิล ๚

- ๓ -
๏ ยอมสยบซบอยู่ใต้..............................ตีนเหยียบ
ยอมนักการเมืองเงียบ..........................งุบหน้า
ยอมถอยปล่อยอธรรมเทียบ...................โถมถล่ม
ยอมอยู่อย่างขี้ข้า....................................ขลาดแพ้พ่ายพาล ๚

- ๔ -
๏ หาเสียงหาทรัพย์ซ้อน.......................ซ่อนกล
สร้างกฎสร้างเกณฑ์ฉล.........................ฉกฉ้อ
ข่มเหงข่มหัวคน...................................ขืนข่ม
เขากระหน่ำเขากระหนาบห้อ.................หักปล้นปล้อนไป ๚

- ๕ -
๏ ฝ่ายหนึ่งไม่ภักดิ์น้อม........................นอบอธรรม
ขืนขัดความระยำ..................................หยุดยั้ง
ยืนกรานก่อนพาลกำ............................กรงเล็บ........เก็บเฮย
ยอมเจ็บยอมเสี่ยงทั้ง............................ที่ด้อยถอยแรง ๚

- ๖ -
๏ หลักประกันสุขภาพเพี้ยน...................ภาพมาร
สองกลุ่มสร้างกรรมการ.........................ก่อไว้
เว้นแพทย์บ่งพิจารณ์.............................จริงเท็จ
เบ็ดเสร็จบอกผิดได้...............................สดับข้างความเดียว ๚

- ๗ -
๏ เพราะระแวงและหวั่นแว้ง.................วกกัด
ก่อเกิดเวชปฏิบัติ..................................เบี่ยงพ้น
ตรวจช้ากว่าชี้ชัด...................................เฉลยเหตุ.........ไข้นา
คนป่วยรอจนท้น...................................ทุกข์ไข้ไม่สนอง ๚

- ๘ -
๏ เพราะหากพลาดอาจสิ้น......................เสียทรัพย์
คนป่วยค้นผิดจับ...................................จุดจี้
กรรมการจิตมารปรับ.............................เป็นพ่าย............แพ้นอ
นับต่อตั้งแต่นี้........................................แน่แท้ต่างระแวง ๚

- ๙ -
๏ มีเหตุอาเพศร้าย................................ร่วมผจญ
แพทย์ถักทอกมล...................................มั่นสู้
วิปริตผลิตผล.........................................พาลเพาะ
ไม่ปล่อยป่นพ้นกู้....................................กลับเข้าครรลอง ๚

- ๑๐ -
๏ ทรราชล้วนพ่ายแพ้.............................ผลกรรม
รอหกตกคะมำ........................................หมกไหม้
จึงแสดงแต่งชุดดำ..................................ดารดาษ
เป็นประกาศปรากฏไว้...........................ว่าสู้สาไถย ๚ ๛

==========================================

บันทึก :  ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๕ แพทย์ทั่วประเทศแต่งชุดดำเพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยต่อการเร่งออก พรบ.หลักประกันสุขภาพ				
2 กันยายน 2545 06:45 น.

+++ แข่งเรือ +++

วฤก

- ๑ ครอบจักรวาล  -
๏ พายจ้วงจังหวะจ้ำ............................แจวพาย
น้ำกระเพื่อมพลิ้วกระจาย.....................กระจัดน้ำ
เลื่อมแสงส่องฉานฉาย........................ชลเลื่อม
เสมือนเพชรเก็จแก้วล้ำ.......................รุ่งรุ้งแลเสมือน ๚

- ๒ -
๏ เสียง...ฮุยเล..เห่ให้..........................เหิมโจน
พายขยับขับเรือโผน............................เผ่นผ้าย
นายท้ายคัดท้ายโหน...........................หักเบี่ยง
เลี้ยวบิดทิศขวาซ้าย.............................สู่เส้นชัยเฉนียน ๚

- ๓ -
๏ แข่งเรือเรือแกร่งคว้า......................ครองชนะ
ด้วยจิตด้วยใจดะ................................เผด็จสู้
อุปสรรคหักปะทะ...............................ทานถั่ง
ทนเหนื่อยเมื่อยล้าคู้............................เข่าจ้วงจ้ำพาย ๚

- ๔ -
๏ โถมแรงโถมร่างโล้............................เรือรุด
แรงเร่งเรือเร็วสุด...................................สู่เป้า
การกิจกระทำดุจ...................................ดังเร่ง......เรือนา
ชัยใช่ไกลเกินเต้า...................................ไต่คว้าตามถึง ๚ ๛				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงวฤก