31 ธันวาคม 2546 21:40 น.

+++ ซ่อนไว้ในดาว +++

วฤก

๏ วาดไว้ระหว่างห้วง...............เวหา 
ให้เอ่ยอ้างวาจา......................วัจน์แจ้ง 
เสียงดาวพากย์ภาษา...............พี่สั่ง 
พราวสุกพรายแสงแสร้ง...........กระซิบสร้อยกระแสสาร ฯ 

๏ ขานคำโคลงผ่านฟ้า.............พาฝัน 
เพลงพร่ำคำรำพัน...................รักเพ้อ 
พี่สมัครสมาสขวัญ...................เสมอคู่ 
เสมือนหนึ่งดาวเดือนเน้อ.........ดึกนี้นอนเคียง ฯ 

๏ เสียงพจีพี่ฉะอ้อน.................ออดวอน 
วาดสลักเป็นอักษร..................สู่ฟ้า 
เห็นดาวดั่งเห็นกลอน..............กรองศัพท์ 
เชิญสดับเถิดน้องข้า ฯ............ขับถ้อยคำสนอง ฯ 

๏ มองในระหว่างห้วง...............เวหา 
เห็นภาพเผยวาจา...................วัจน์จ้อง 
คือดาวพากย์ภาษา..................พี่สั่ง 
เผยศัพท์คำรักน้อง..................เล่ห์นี้พี่เฉลย ๚ะ๛ 

๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๖				
30 ธันวาคม 2546 11:12 น.

+++ นกขมิ้น +++

วฤก

๏ ระเหระหน....ด้นไกลจนไร้ถิ่น
นกขมิ้นหมายคอนเข้านอนฝัน
เป็นรังอุ่นละมุนวางเส้นฟางพัน
ผสานกันเกี้ยวสอดเพื่อกอดใจ

ระหกระเหิน....เดินทางจนห่างเหย้า
ขาดคู่เคล้าครวญหาน้ำตาไหล
แรมร้างเพื่อนเรือนรังกำบังภัย
แลเหลียวใดดังเดียวเปล่าเปลี่ยวตน

นกขมิ้นบินวกระหกระเหิน
ดังเรียมเดินด้นเร่ระเหระหน
คะนึงคิดติดขัดทุรัศทุรน
ยิ่งอับจนใจหนักทุลักทุเล

ระเหินระหก....นกไพรมาไขแจ้ง
เจตสำแดงดูนั้นไม่หันเห
เห็นขมิ้นถวิลย้ำอยู่จำเจ
เรียมโอ้เอ้ออกห่าง....ใช่หมางเธอ ๚ะ๛

๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๖				
30 ธันวาคม 2546 11:04 น.

+++ เคล้าซอ +++

วฤก
๏ เสียงซอรับขับร้อง....................ลำลอง
เคล้าศัพท์เสียงเศร้าหมอง..........หม่นช้ำ
มนหมางไม่สมสอง......................เสพสู่..........คู่แม่
วางศัพท์ซอสร้างน้ำ-...................เนตรล้นกมลครวญ ฯ

๏ เสียงซอรับขับร้องลำลองเคล้า
ศัพท์เสียงเศร้าหมองหม่นช้ำมนหมาง
ไม่สมสองเสพสู่คู่แม่วาง
ศัพท์ซอสร้างน้ำเนตรล้นกมลครวญ ๚

๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๖				
30 ธันวาคม 2546 09:04 น.

+++ คืนหนาว: ข่าวร้อน +++

วฤก

๏ ลมหนาวนำข่าวร้อน...............รานทรวง 
ลมพร่ำคำหลอกลวง..................เล่ห์ร้าย 
ลืมหนาวผ่าวลมหวง.................โหมถั่ง 
ฮึกทุ่มโถมทุบคล้าย..................เข่นค้อนควงถอง ฯ 

๏ สองกรรณกลบข่าวเจ้า..........โจษกัน 
กาลเปลี่ยนก็แปรผัน.................แผกพ้น 
เพราะใดใฝ่ใจหัน....................เหห่าง 
เห็นต่างจากตอนต้น.................แต่นั้นตรงไหน ฯ 

๏ ไยเสียงยืนสัตย์ย้ำ................สัญญา 
ซึ่งหยัดอย่างภูผา....................ผ่านร้อน 
ผูกรักร่วมรักษา......................สองสู่ 
แล้วจู่ใจปลิ้นปล้อน..................เปลี่ยนเพี้ยนพาหลง ฯ 

๏ งงงันวันข่าวร้าว..................รู้ใจ 
รู้จักแล้วจริงใคร.....................เข่นมล้าง 
มลายรักเล่นชักใย..................พยนต์พี่ 
พอเบื่อเพียงทิ้งขว้าง..............ขาดแล้วความหลัง ๚ะ๛ 

๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๖				
29 ธันวาคม 2546 08:53 น.

+++ นักเรียน: นักเลง? +++

วฤก

๏ นักเรียนนรกร้าย................หลงภพ 
เพี้ยนศาสตร์ศัสตรารบ...........เร่งร้อน 
รวมพลเรียกคนครบ..............ขวักไขว่ 
คว้าอิฐมีดปืนค้อน..................เข่นขว้างกลางนคร ฯ 

๏ กระฉ่อนกระแฉ่นก้อง.........กรณี 
ขว้างอิฐฆ่าสตรี.....................ต่ำช้า 
หมากัดกับหมามี...................หมาอื่น........ม้วยฤๅ 
คนกัดกับคนกล้า...................เก่งล้างราบผลาญ ฯ 

๏ รบาญหมาหมู่สู้...................ศักดิ์ศรี 
ลุยเดี่ยวฤฤๅตี........................ต่อยได้ 
เข็มขัดกับตรามี.....................หมายมิ่ง.......ฤๅพ่อ 
ลวงเผ่าพลเขลาให้.................หั่นหั้นห้ำเหียน ฯ 

๏ นักเรียนน่าเร่งรู้.................เรียนวิทย์ 
เห็นถูกเห็นทางทิศ................ที่แท้ 
เห็นกลฉุดฉลผิด...................พาต่ำ 
พึงตรึกพึงตรองแก้................ก่อนแพ้พาลหลง ๚ะ๛ 

๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๖				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงวฤก