27 ตุลาคม 2547 12:52 น.

+++ ร่วมรังสรรค์วรรณศิลป์ตราบสิ้นฟ้า +++

วฤก

โคลงสี่สุภาพ

๏ ประพันธ์ประภาษพริ้ง..............พจนา
ไพสิฐศัพท์เรขา..........................ร่วมเคล้า
โคลงฉันท์กาพย์กลอนสา-............กัลย์สู่
กรรณเสพกานท์สื่อเร้า.................โสตรู้รสเกษม ฯ

๏ โลกกสานติ์กานท์กล่อมให้........หฤหรรษ์
หลายบทหลายแบบบรรณ.............เบิกพร้อม
ขานโคลงขับสำคัญ......................สังคีต
เสียงเอกเคล้าโทย้อม...................หยาดซึ้งทรวงสนาน ๚

สัททุลวิกกีฬิตฉันท์ ๑๙

๏ น้อมฟังฉันท์วทะพรรณนานยะประการ
กล่อมโสตสดับมาน................................................นิยม ฯ
๏ ยามพากย์บทครุพจนาลหุผสม
ศัพท์เสียงผสานลม................................................ละมุน ฯ
๏ ร้อยเรียงความพิเราะตามระเบียบระบิมนุญ
เนื่องแต่บุราณสุน-.................................................ทรีย์ ฯ
๏ เลอแล้วฉันท์วทะพรรณนานยะทวี
วาดวรรณศิลป์ศรี..................................................นคร ๚

ฉบัง ๑๖

๏ น้อมคำจำหลักอักษร................................เอาเสียงเรียงตอน
ร้อยต่อตามหลักวรรคกานท์ ฯ
๏ วาดกาพย์ซาบซึ้งตรึงมาน.......................ตรงแม้นเมื่อขาน
เหมือนขับซอเคล้าเสียงคลอ ฯ
๏ สวมคำล้ำความงามพอ...........................เหง้าเพชรเก็จยอ
กุมยอดมกุฎร้อยกรอง ฯ
๏ ร้องกล่อมร่วมกับเหล่าผอง	.....................เลอพจน์บทครอง
แบบเค้าเพราแก้วแพรวกานท์ ๚

กลอนสุภาพ

๏ เกริ่นเพลงกานท์ขานกลอนเว้าวอนแก้ว
อย่าละแล้วเลยรักษ์จำหลักสาร
ซึ่งปู่สร้างวางเหง้าแต่เบาราณ
ให้ขับขานคุณค่าภาษาไทย

ร่วมรังสรรค์วรรณศิลป์ตราบสิ้นฟ้า
สืบประภาเพียงแก้วก่องแววใส
จะเรียงถ้อยร้อยกรองทำนองใด
ล้วนต่อไว้วรรณศิลป์แผ่นดินเรา ๚ะ

๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๗				
25 ตุลาคม 2547 02:13 น.

+++ เงาจันทร์ +++

วฤก๏ โสมแสงผ่องส่องผ่านผืนม่านเมฆ
เหมือนสร้างเสกสรรค์ทรงชวนหลงฝัน
เป็นรูปต่างร่างแต่งเปลี่ยนแปลงพรรณ
ใครไหนปั้นปรุงนะเรียมคะนึง

เมฆคล้ายซุ้มงุ้มเงาวาดเค้าร่าง
เล็บมือนางในสวนรัญจวนถึง
ที่เคยกอดพรอดพร่ำรักรำพึง
ถ้อยคำซึ้งสู่นางมิจางใจ

เยือกลมหนาวคราวพานสะท้านนัก
หนาวลมจักเหนือจิตเรียมคิดไข
ความหนาวเนื้อเหลือที่จะมีไฟ
ฟ่องอุ่นไออังอาบกำซาบทรวง

เล็บมือนางกลางคืนสะอื้นอ้อน
โอ้อย่างอนเง้าขึ้งเพราะหึงหวง
เรียมรึจะละลาสุดาดวง
เพียงเพราะล่วงเลยกาลพ้นผ่านวัน

ใช่แสงผ่องส่องผ่านผืนม่านเมฆ
เพื่อสร้างเสกทรวดทรงให้หลงฝัน
เรียมสมัครรักนี้นานนิรันดร์
รอไฟกัลป์ฝังกลบจึงลบเลือน ๚ะ

๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๗				
24 ตุลาคม 2547 20:18 น.

+++ นักเขียนนอกทำเนียบ +++

วฤก

๏ ติดตั้งแผงแต่งซุ้มซอกมุมตึก
ก้นตรอกลึกตลาดคนวาดฝัน
ถูกเบียดชิดติดตรงขอบวงวรรณ
นั่งรังสรรค์หนังสือทำมือมา

ถ้อยร้อยเรียงเสียงพากย์หลายหลากเรื่อง
สรรค์บรรเทืองธารบรรณเริงหรรษา
สานงานจัดวัจนะมิละรา
ตามนามว่านักเขียนผู้เพียรการ

สร้างหนังสือมือทำตรากตรำนัก
ไม่รู้จักฤๅจะรู้สถาน
สิ่งเธอใฝ่ใคร่ฝันใครบันดาล
เธอต้องสานแต่งสรรค์ปลุกปั้นเอา

นั่งเฝ้าแผงแฝงตรอกตรงซอกตึก
คงยอกลึกอยู่ในหัวใจเหงา
นอกทำเนียบเปรียบไปคงใช่เรา
ผู้ยังเฝ้ารังสรรค์วรรณกรรม ฯ

๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๗				
13 ตุลาคม 2547 11:42 น.

+++ โฆษณา +++

วฤก

๏ ฟังข่าวสารขานศัพท์เพื่อรับรู้ 
ลองเพ่งดูเผยใดคือนัยแฝง 
ฝังกลเงื่อนเกลื่อนงำการสำแดง 
จะเห็นแจ้งเหตุจริงจากสิ่งบัง 

ด้วยเพราะเปลี่ยนเพี้ยนแปลงตกแต่งเรื่อง 
เป็นเช่นเครื่องชักความเฉตามหลัง 
เขาฉาบป้ายฉายปะพึงระวัง 
ยามรับฟังรู้ใฝ่การใคร่ครวญ 

โฆษณาค่าสนองแค่ต้องเชื่อ 
ครอบครองเหนือคนนั่นพาผันผวน 
ให้คิดแท้แค่ที่เขาชี้ชวน 
ตามกระสวนการสื่อยึดถือมา 

แม้นใครหลงคงเลอะเป็นเซอะเซ่อ 
ลืมตนเพ้อตรองพิศเห็นมิจฉา 
เพียงถ้อยคำทำควันคลุมปัญญา 
จะชักพาฉุดพรากก็ลากไกล 

อย่าพลั้งจิตผิดจากผู้มากพร้อม 
เห็นสิ่งปลอมสร้างแปลงไม่แจ้งไข 
กระพี้แก่นแผนกลวงหลอกลวงใด 
ย่อมล่อให้หลงหนพิกลกัน 

ฟังข่าวสารขานศัพท์จงรับรู้ 
พินิจดูไหนดังแกล้งรังสรรค์ 
รู้แก้ไขไกลเขลาเห็นเท่าทัน 
กลเล่ห์ปั้นฤๅปราชญ์หลงพลาดตาม ๚ะ 

๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๗				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงวฤก