10 พฤศจิกายน 2547 09:54 น.

+++ เหลียวหลังแลหน้า ฯ +++

วฤก

๏ เหลียว...มองไปทั่วท้อง.................ถิ่นไทย 
หลัง..........สี่ปีบรรลัย........................ล่มมล้าง 
แล...........หาจริยาไฉน....................หนอขาด.......เขินเนอ 
หน้า.........เหลี่ยมเล่ห์เหลี่ยมสร้าง......สับข้างดำขาว ฯ 

๏ จากรากหญ้า...หย่อมพื้น...............เพียงดิน 
สู่รากแก้ว..........โดยสิน...................สั่งได้ 
จากรากเน่า.......ไหนยิน..................ยังประโยชน์...ประชาเวย 
สู่รากเหง้า..........งำไว้.......................หว่านล้อมเล็งผล ๚ะ 

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงวฤก