17 สิงหาคม 2547 09:10 น.

+++ คู่โทคู่เธอ +++

วฤก

๏ โคลงสารคำศัพท์ถ้อย..............ทำแถลง 
ถึงโสตที่เสียงแสดง....................สดับนั้น 
ฝังนัยฝากนาทแฝง....................ฟังหน่อย............ราแม่ 
รหัสรู้เหตุหั้น.............................หับไว้ให้ฉงน ฯ 

๏ คำไม้โทเมื่อคล้อง...................คู่บรรณ 
คำหนึ่งค่าสูงฉัน.........................เฉกฟ้า 
คำหนึ่งค่าน้อยอัน.......................เอาเปรียบ-..........เทียบแล 
คำหนึ่งนั้นเพียงหล้า...................วิภาคพ้นพันธ์ไฉน ฯ 

๏ เพราะฉะนั้นพึงสมาสแม้น......เสมือนโคลง 
สมานคู่มิตรจรรโลง....................ร่วมคล้าย 
คู่โทคู่เธอโยง.............................ยึดเหนี่ยว 
เหนียวอย่างคำโคลงละม้าย.........ละม่อมคล้องโทเสมอ ฯ 

๏ โคลงสารคำศัพท์ถ้อย..............ที่เฉลย 
ถึงโสตทุกศัพท์เผย....................พากย์นี้ 
ฝังสารฝากทรามเชย..................ใช้บอก.........อุบายแม่ 
โทผูกโทพจน์ชี้...........................เช่นนี้นัยแฝง ๚ะ 

๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๗				
13 สิงหาคม 2547 10:04 น.

+++ เกมส์ทศกัณฐ์ +++

วฤก


๏ ใช้สิบเศียรเพียรไขพิจัยเหตุ 
ยี่สิบเนตรแน่วดูเผื่อรู้ผล 
ความลึกล้ำน้ำจิตมิจฉาชน 
กับเล่ห์กลกลับกลอกคำหลอกกัน 

แก้ความจนพ้นสิ้นแผ่นดินนี้ 
สุขทวีวาดวางอย่างสวรรค์ 
กับโครงการขานมาสารพัน 
สารฝันฟ่ามจิตลวงคิดปอง 

แล้วความจริงสิ่งประจักษ์คือหนักหนี้ 
ทุกข์ทวีถวิลหวั่นฝันสยอง 
เอื้ออาทรฟอนเฟะเละครรลอง 
เคยจนต้องจนจิตจนมิดตน 

แค่หนึ่งหัวมั่วดูก็รู้เหตุ 
แค่สองเนตรนั่งดูก็รู้ผล 
ใช่ลึกล้ำน้ำจิตมิจฉาชน 
ยักษ์กับคนก็ประจักษ์นักการเมือง ฯ 

๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๗				
11 สิงหาคม 2547 11:04 น.

+++ คนปักผ้า +++

วฤก


๏ ลายเส้นแรร่างเค้า..................รูปเขียน
ขึ้นขอบขึงผ้าเนียน....................แน่นเนื้อ
ปักปัฏปรัดระเมียร....................ระมัดหัตถ์
ประจงแต่งลายอะเคื้อ................อะคร้าวเขียนเข็ม ฯ	

๏ ค่อยเล็มค่อยเลาะล้อ...............รูปทรง
เส้นต่อเส้นผจง.........................จัดด้าย
สฤตสฤษฏ์ลง........................... ลักษณะ
เข็มเสกเข็มสร้างคล้าย...............ขีดเส้นสอเขียน ฯ	

๏ เจียนเหลาจากเหล็กเนื้อ...........แน่นตัน
ใครประสิทธิประสาทสรรค์.......เสกไว้
เข็มแหลมคิดแหลมบรร-............ลุบ่ง............นัยนอ
เล็กแต่เล่มแต่งได้.......................ดั่งแม้นมโนฝัน ฯ

๏ มนุษย์นั้นนับอย่างคล้าย..........เข็มกล
ปักปัฏเป็นภาพผล......................เพ่งรู้
ละเอียดหยาบยามยล.................ย่อมต่าง
ตามอย่างเจตตนสู้....................แต่งแสร้งแปลงไฉน ๚ะ

๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๗				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงวฤก