7 ตุลาคม 2548 09:03 น.

+++ กลิ่นแก้ว +++

วฤก

๏ กลิ่นแก้วแกมกลิ่นแก้ม....เกลือกฉม........ไฉนนอ
เคยชื่นอภิรมย์.....................ราคเคล้า
หอมผกาพ่างปรางดม............ปานดอก-
แก้วกรุ่นกลิ่นแก้มเจ้า..........จึ่งเฝ้าดอมถนอม ฯ

๏ แก้วหอมเกรงเก็บไว้.........กลิ่นวาย
ฉมสร่างจางสลาย..................สลดร้าว
กลิ่นแก้วกลิ่นแก้มหาย.........กลายเหือด
กรมหักหัวใจก้าว..................จากแก้วจอมขวัญ ฯ

๏ รำพันคำพรั่นช้ำ-...............ชอกใจ
แก้วเสื่อมสิ้นสายใย..............สุดยั้ง
หายหอมพี่ดอมใด.................ได้ดั่ง
หอมกลิ่นแก้มแก้วครั้ง..........กอดเคล้าเคียงเขนย ฯ

๏ รำเพยลมพัดไล้.................เลปน์ฉม.......ไฉนนอ	
หอมกลิ่นอภิรมย์...................เล่ห์คล้าย
ปรางนางพ่างพี่ดม.................ดังดอก-
แก้วกรุ่นหอมกลิ่นละม้าย......แม่นแท้แม่หอม ๚ะ
 
๖ ตุลาคม ๒๕๔๘				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงวฤก